maandag 4 november 2013

Daniil Charms: Verhaal (2) (Vertaling)

DANIIL CHARMS – <ANTON ANTONOVITSJ HAD ZIJN BAARD AFGESCHOREN….>

Anton Antonovitsj had zijn baard afgeschoren en geen van zijn bekenden herkende hem nog.
     ‘Hoe kan dat nou’, zei Anton Antonovitsj, ‘ik ben het toch, Anton Antonovitsj. Ik heb alleen mijn baard afgeschoren.’
Daniil Charms, Onverwacht
drinkgelag en ander proza
(Oegstgeest: De Lantaarn, 2007)
    ‘Ja, ja!’ zeiden de bekenden. ‘Anton Antonovitsj had een baard, u heeft er geen.’
     ‘Ik zeg u toch dat ik ook een baard had, maar ik heb die afgeschoren’, zei Anton Antonovitsj.
     ‘Er zijn er zoveel die vroeger een baard hadden!’ zeiden de bekenden.
     ‘Wat is dit nu allemaal’, zei Anton Antonovitsj en werd boos, ‘wie ben ik dan volgens u?’
     ‘Dat weten we niet’, zeiden de bekenden, ‘u bent alleen Anton Antonovitsj niet.’
     Anton Antonovitsj raakte in verwarring en wist niet wat hij moest doen. Hij ging op bezoek bij de Naskakovs, maar die ontvingen hem met verbaasde gezichten en vroegen: ‘Voor wie komt u?’
     ‘Ik kom voor u, Maroesenka!’ zei Anton Antonovitsj. ‘Het kan toch niet zo zijn dat u me niet herkent!’
     ‘Nee’, zei Maroesja Naskakova nieuwsgierig. ‘Maar wacht, heb ik u misschien bij Valentina Petrovna gezien?’
     ‘Wat zegt u daar, Maroesja!’ zei Anton Antonovitsj. ‘Kijkt u nu eens goed naar me. Herkent u me?’
     ‘Wacht, wacht... Nee, ik kan me niet herinneren wie u bent.’
     ‘Maar ik ben Anton Antonovitsj!’ zei Anton Antonovitsj. ‘Heeft u me nu herkend?’
     ‘Nee’, zei Maroesja, ‘u houdt me voor de gek.’

<1934-1937>

Uit het Russisch vertaald door Jan Paul Hinrichs

| Eerder verschenen in: Daniil Charms, Onverwacht drinkgelag en ander proza, uit het Russisch vertaald door Jan Paul Hinrichs (Oegstgeest: Stichting De Lantaarn, 2007), p. 12 (Kelderkast; 5).