zaterdag 1 augustus 2015

Schoon & haaks [afl. 6]

SCHOON & HAAKS [AFL. 6]

In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de  rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de zesde aflevering (2015, nr. 3) staan recensies van de volgende boeken:
  • Augusta Peaux, Nagelaten gedichten. Woubrugge: Avalon Pers, 2011.
  • Augusta Peaux, De wilgen, de velden, het water. Dordrecht: Liverse, 2de herz. druk 2015.
  • Johan Sonnenschein, Een glorieus ding. ‘Een dag in ’t jaar’ van Herman Gorter. Rimburg: Huis Clos, 2014.
  • Paul Claes, Meester Claus. Rimburg: Huis Clos, 2015.
  • Het vers wint. Van en over Fens. Rimburg: Huis Clos, 2015.
  • Corrado Hoorweg, Florilegium: een humanistische stroming in de Nederlandse dichtkunst sinds 1880. Baarn: TIEM, 2014.
  • Flip Hammann e.a. (red.), LHW70: een liber voor een libertijn. 2015.
| Zie verder Jan Paul Hinrichs, ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 20 (2015), nr. 3, pp. 63-68.