woensdag 8 maart 2017

Don-Aminado: Ook valsemunters hebben hun kosten (vertaling verschenen)

DON-AMINADO: OOK VALSEMUNTERS HEBBEN HUN KOSTEN

Vandaag verscheen bij uitgeverij Fragment in Leiden een vertaling van tweeënnegentig aforismen van Don-Aminado, pseudoniem van de Joods-Russische schrijver Aminad Petrovitsj Sjpoljanski (1888-1957). Hij werkte als advocaat en satirisch schrijver in Moskou en week na de revolutie uit naar Parijs.
Zijn aforismen, gedichten en feuilletons, die vooral  in kranten verschenen, genoten onder Russische emigranten een grote bekendheid. Na zijn dood was het decennia stil rond Don-Aminado. Rond de eeuwwisseling volgde een herontdekking van zijn werk in Rusland: talrijke heruitgaven verschenen. Zijn aforismen doen vaak algemeen menselijk aan, maar herkenbaar blijven de specifieke omstandigheden van het emigrantenbestaan die eraan ten grondslag liggen. Daarin ligt ook de originaliteit van dit werk, dat zich met al zijn sarcastische humor, gecomprimeerdheid en scherpzinnigheid met het beste in het aforistische genre kan meten.

Don-Aminado, Ook valsemunters hebben hun kosten. Uit het Russisch vertaald en van een nawoord voorzien door Jan Paul Hinrichs. Leiden: Fragment, 2017. 18 p. Oplage: 50 genummerde exemplaren. 

Zie verder de website van Uitgeverij Fragment.