vrijdag 6 juli 2012

Marente de Moor: Petersburgse vertellingen (Recensie)

AFKOOPSOM

Marente de Moor was naar eigen zeggen achttien toen ze in de nadagen van de Sovjet-Unie de trein naar Moskou nam om in een kamp van de Komsomol, de communistische jeugdorganisatie, te werken. De spanning die op station Amersfoort uitging van die mysterieuze groene trein van 21.21 uur uit Hoek van Holland beschrijft ze mooi: ‘… alsof dit gevaarte elke dag uit de Noordzee oprees om dan door te rijden, dwars door het IJzeren Gordijn. Er stapte nooit iemand in en nooit iemand uit.’ Sindsdien lijkt de Russische werkelijkheid haar danig te hebben opgeslokt. In haar Petersburgse vertellingen, een bundeling van bijdragen aan De Groene Amsterdammer, komen andere buitenlanders bijna niet voor. Bij zo’n leven onder de Russen horen gestes waaruit blijkt dat men niets te verliezen heeft: vijf zuipende Russische koperblazers die men wel eens bij het Rijksmuseum ziet, kregen gewoon de sleutel van haar Amsterdamse kamer mee.
     De columns draaien dan ook om de Russische sleur: wat er gebeurt als Russen je op sleeptouw nemen. Verhalen over communale woningen en verstopte wc’s zijn natuurlijk bekend. Maar het blijft amusant te lezen over een politieagent die een loodgieter bij zich thuis de wc laat repareren om een bekeuring af te kopen. In een ander geval voldoet een Pink Floyd-lp als afkoopsom, alhoewel de agent eigenlijk Uriah Heep zocht.
     Ook al lijkt de titel een knipoog naar Gogol te bevatten: de literatuur blijft buiten schot. Marente de Moor geeft zonder al te veel karaktertekening snapshots uit een wereld van willekeur, corruptie, vechtpartijen en alcohol, waarin ze zelf wel eens om de moeilijkheden lijkt te vragen waar ze over schrijft. Ze is op haar best als ze het bij droge beschrijvingen laat. Uitleg richting lezer en stellingen als ‘iedereen weet dat Russen drinken’ en ‘zonder Leninkoppen is er niets meer aan in Moskou’ leveren wel eens stijlbreuk op. Een verhaal over beren die op een bierfestival hun favoriete pils mogen uitkiezen, maakt dan weer veel goed.

Recensie van Marente de Moor, Petersburgse vertellingen, Uitg. Contact, 1999.

Jan Paul Hinrichs

| Eerder verschenen in Vrij Nederland, 12 juni 1999, p. 55.