zondag 30 september 2012

Letse literatuur in Nederlandse vertaling: aanvulling


BALTISCHE LITERATUUR IN DE LAGE LANDEN: AANVULLING


In Ons erfdeel (vol. 39 (1993), No. 3, pp. 453-455) publiceerde ik in het artikel ‘Baltische literatuur in de Lage Landen’ een overzicht van alle in boekvorm verschenen Nederlandse vertalingen uit de Estse, Letse en Litouwse literatuur die me toen bekend waren. Dit overzicht van vertalingen (tot 1993) bevat in ieder geval één omissie: een roman van de Letse auteur Rihards Valdess (pseudoniem van Rihards Bērziņš; 1888-1942). Het gaat om de volgende uitgave: Richard Valdess, Mannen van de zee. Roman uit het Letlandsche zeemansleven, vertaald door J. Rating (Den Haag: J. Philip Kruseman, z.j.). De catalogus van de Koninklijke Bibliotheek geeft 1947 als verschijningsjaar aan.
      Het boek moet vertaald zijn naar de Duitse uitgave: Richard Valdess, Männer am Meer. Roman aus dem lettischen Seemannsleben (Riga: Ernst Plates, 1936). De Nederlandse vertaling is bijzonder omdat J. Rating een pseudoniem is van J.K. Feijlbrief (1876-1951), die bekender is als romanschrijver onder zijn andere pseudoniem: J. van Oudshoorn.

Jan Paul Hinrichs

| Zie de blog van 27 juni 2012 voor het artikel ‘Baltische literatuur in de Lage Landen’.