zondag 24 juli 2016

J. van Oudshoorn: Dagboek 1943-1947 (verschenen)

J. VAN OUDSHOORN: DAGBOEK 1943-1947

Op 23 juli 2016 verscheen: J. van Oudshoorn, Dagboek 1943-1947. Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jan Paul Hinrichs. 's-Gravenhage: Statenhofpers, 2016. 109 pp.
Opl.: 110 Arabisch genummerde exemplaren in halflinnen + 15 Romeins genummerde exemplaren in halfleer. Prijs: € 90 (halflinnen).

Voor bestellingen: https://statenhofpers.nl/


Dagboek van J. van Oudshoorn met brief van P.C. Boutens, medeondertekend door Van Deyssel.

Foto © Jan Paul Hinrichs
 

De zes dagboeken van J. van Oudshoorn (ca. 1934-1947)

Foto © Jan Paul Hinrichs