donderdag 3 augustus 2017

Walter Benjamin, Ernst Bloch en i10 (Recensie)

WALTER BENJAMIN, ERNST BLOCH EN i10
 
Sociaalhistoricus en literator Arthur Lehning (1899-2000) had als drijvende kracht achter het internationale avant-garde tijdschrift i10 (1927-1929) veel baat bij contacten die hij in de jaren twintig opdeed in Parijs. Schrijver en kunsttheoreticus Walter Benjamin (1892-1940) en ‘neomarxist’ Ernst Bloch (1885-1977) ontmoette hij daar in een tijd dat nog niemand zich kon voorstellen dat deze personen decennia later iconen van de linkse beweging en Suhrkamp Verlag zouden zijn. Over Benjamin, die op de vlucht voor de nazi’s aan de Spaanse grens zelfmoord pleegde, verschenen inmiddels honderden boeken: meestal topzwaar academisch exegesewerk. Binnen zijn labyrintische oeuvre blijven de autobiografische werken Kindertijd in Berlijn rond 1900 en Dagboek uit Moskou het meest toegankelijk.  Lehnings weduwe Toke van Helmond geeft i10-correspondentie tussen Lehning, Bloch en Benjamin uit in Bin ich kein Schriftsteller? De Duitse boektitel zet de toon. Een groot deel van de tekst bestaat namelijk uit Duitse citaten: brieven van Bloch en Benjamin en aanvullend materiaal. Deze dosering is zo fors dat eigenlijk een beslissing onontkoombaar was: of alles in het Duits, ook de tekst van Van Helmond zelf, of al het Duits in het Nederlands vertaald. Het gevolg is een onrustige tekst waar de geïnteresseerde Duitse lezer ook niet veel aan heeft. De Duitse originelen van de meestal korte brieven hadden makkelijk in de voetnoten gekund die nu al twintig bladzijden beslaan. Het onderwerp is verder machtig interessant en levendig. Dat komt ook door het commentaar van Van Helmond, zoals over een ontmoeting van het drietal in Parijs in 1926 die zo geanimeerd was ‘dat Lehning zich deze tot in details herinnerde en altijd weer vertelde hoe ze lunchten met tomaten en eieren in olijfolie gebakken’. Het boekje biedt snapshots uit de avant-gardistische beweging van de jaren twintig. De hoofdrolspelers zijn voortdurend op reis. De economie van dit gebeuren is nooit zo duidelijk: hoe betaalden ze het allemaal? Het ging om mannen zonder vaste banen die het van moeizaam verdiende honoraria en elkaars solidariteit moesten hebben maar ook flink wedijverden, niet in de laatste plaats door de vrijgevochten artistieke vrouwen om hen heen die de gang van zaken misschien meer beïnvloedden dan ze zelf wilden toegeven. Die fantastische Parijse lunch van Lehnings levensgezellin Annie Grimmer, ‘van wie Bloch zeer gecharmeerd was’, heeft misschien meer nawerking gehad dan wat voor avant-gardistische tafelideeën ook. Bloch ontdekt later dat Benjamin voor een bijdrage aan i10 betaald is en hij niet en eist honorarium: ‘Ben ik geen schrijver?’ Lehning reageert laconiek en belooft te betalen: ‘het is immers sowieso bescheiden! – en het deficit is bovendien zo groot dat het geen groot verschil maakt.’ Maar deze brief kwam onbestelbaar terug. Zo’n boekje registreert ook alle vergeefsheid – bijdragen, bezoeken, reizen etc. die niet doorgingen  – die veel plannen omgeeft en die uiteindelijk even illustratief blijft als wat wel in i10 terecht kwam.

Toke van Helmond-Lehning, Bin ich kein Schriftsteller? Walter Benjamin en Ernst Bloch en hun medewerking aan i10. Rimburg: Huis Clos, 2016. 133 p. 450 ex. € 17,50 (Gerard Terborgsstraat 16 hs 1071 TM Amsterdam info@uitgeverijhuisclos.nl)
 
| Eerder verschenen in de rubriek 'Schoon & haaks', in De Parelduiker 21 (2016), nr. 4, pp. 64-65.