zondag 26 november 2017

Schoon & haaks [afl. 17]


SCHOON & HAAKS [AFL. 17]

In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de  rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de zeventiende aflevering (2017, nr. 5) staan recensies van de volgende boeken:
  • Johannes Bobrowski, Stroom en woud. Vert. C.O. Jellema. Utrecht: Hinderickx & Winderickx, 2017.
  • C.O. Jellema, Herinnering verschoont. ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2017.
  • J. van Oudshoorn, Dagboek 1934-1943. ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2017.
  • A. Roland Holst, A Winter by the Sea. Vert. Roger Kuin. Berkeley: Ian Jackson, 2017.
  • Jozef en Isaäc Israëls, In Spanje, met Frans Erens. Landgraaf: Os Moddersproak, 2017.
  • Frans Erens, De burgemeester. Bloemlezing van ongebundeld gebleven teksten uit De Nieuwe Gids. Landgraaf: Os Moddersproak, 2017.
  • Théophile Gautier, Mijn eigen dierentuin. Vert. Antonia Bolweg. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2017.

| Zie verder ‘Schoon & haaks’ [=afl. 17],  De Parelduiker 22 (2017), nr. 5, pp. 70-75.