vrijdag 4 oktober 2013

Nicolaas van Wijk: bibliografie

BIBLIOGRAFIE VAN NICOLAAS VAN WIJK: AANVULLINGEN

A. Geschriften van Nicolaas van Wijk


De lange gang waar de bibliotheek stond in het
voormalige woonhuis van Nicolaas van Wijk,
Nieuwstraat 36, Leiden, 8 september 2012.

Foto © Jan Paul Hinrichs

In Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941) (Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2005), p. 344 publiceerde ik een lijst van twaalf publicaties van Nicolaas van Wijk die in de bibliografie van P.C. Paardekooper en C.H. van Schooneveld (1942) en in de lijst van aanvullingen daarop van Jos Schaeken (1988) ontbreken. Aan deze lijst uit 2005 kunnen inmiddels vier niet eerder gesignaleerde publicaties worden toegevoegd:

 ‘Algemene beschouwingen over de jongste Russische letterkunde’. Het Vaderland, 4.12.1927, p. 2-3 (Ochtendblad B).

 ‘Studentenjeugd in Sovjet-Rusland’. Het Vaderland, 26.11.1930, p. 4 (Ochtendblad B). Niet ondertekend.

 ‘Zur Grenze des Ost- und Westbulgarischen’. In K. Mirčev (ed.), Čuždestranni učeni za jugozapadnite bălgarski govori, Sofija: Izdatelstvo na Bǎlgarskata Akademija na Naukite, 1979, p. 101-104 [=Herdruk van artikel in Archiv für slavische Philologie 39 (1925), p. 212-216].

‘Les langues slaves du Sud’. In K. Mirčev (ed.), Čuždestranni učeni za jugozapadnite bălgarski govori, Sofija: Izdatelstvo na Bǎlgarskata Akademija na Naukite, 1979, p. 250-253 [=Herdruk van deel van artikel in  Le monde slave 14 (1937), 4, p. 76-101].
B. Geschriften over Nicolaas van WijkDe werkkamer van Nicolaas van Wijk, Nieuwstraat 36,
Leiden, 8 september 2012. Hier moet, volgens de
 overlevering, prinses Juliana als studente  viool hebben
gespeeld en lag Van Wijk opgebaard na zijn dood
 bij een Russische rouwmis.

Foto © Jan Paul Hinrichs

In onderstaande lijst staan vooral publicaties over Van Wijk of boeken en artikelen met verwijzingen naar hem die verschenen na het verschijnen van Vader van de slavistiek (hier bij recensies aangeduid als Hinrichs 2005) en de  iets uitgebreidere Engelse uitgave Nicolaas van Wijk (1880-1941): slavist, linguist, philantropist (Amsterdam-New York: Rodopi, 2006; hier bij recensies aangeduid als Hinrichs 2006). Enige publicaties waren me eerder ontgaan, zoals de recensie van A.J. Fehr jr. uit 1906.

Aneva, Sǎbina. ‘Van Vejk, Nikolas’. In A.L. Miltenova et al. (eds.), Čuždestranna bǎlgaristika prez XX vek: enciklopedičen spravočnik. Sofija: Marin Drinov, 2008, p. 80-81.

Bercken, Wil van den. ‘Dostojevski als literair thema in het dagboek van Etty Hillesum’. Tijdschrift voor Slavische literatuur, nr. 52 (2009), p. 14-25.

Bercken, Wil van den. ‘Etty Hillesum’s Russian vocation and spiritual relationship to Dostoevsky’, in: Klaas A.D. Smelik, Ria van den Brandt & Meins G.S. Coetsier (eds.), Spirituality in the writings of Etty Hillesum: Proceedings of the Etty Hillesum conference at Ghent University, November 2008, Leiden-Boston: Brill (Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy; 11), p. 147-171.

Berkel, Klaas van & Stefan van der Poel (eds.), Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941): filosoof van het vrije denken (Hilversum: Verloren: 2016), p. 104 [=foto van een familiediner van Leo Polak, waarbij Nicolaas van Wijk, ongeïdentificeerd in het onderschrift, vooraan rechts zit, tegenover Leo Polak die vooraan links zit]

Booij, Geert. ‘Nicolaas van Wijk en de brede bachelor’ [N.a.v. Hinrichs 2005]. Forum. Nieuwsbrief van de Faculteit der Letteren, no. 1. ( http://www.letteren.leidenuniv.nl/forum/index.php3?m=322&c=287)

Daalder, Saskia. ‘Wat aan de AVT voorafging: de Nederlandsche Phonologische Werkgemeenschap’. In Saskia Daalder, Ad Foolen, Jan Noordegraaf, Taalwetenschap in Nederland. Zestig jaar AVT (1950-2010), Amsterdam-Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen, 2010, p. 7-42.

Derksen, Rick. ‘Van Wijk als grondlegger van de Nederlandse baltistiek (I/II)’. Baltische wijzer 24 (2015), nr. 92, p. 24-26.  

Derksen, Rick. ‘Van Wijk als grondlegger van de Nederlandse baltistiek (II/II)’. Baltische wijzer 24 (2016), nr. 94, p. 20-23.  

Driel, Lo van. ‘Van Wijk’ [Rec. Hinrichs 2005]. Provinciale Zeeuwse Courant, 15.02.2006, p. 27.

Elson, Mark J. [Rec. Hinrichs 2006]. Canadian Slavonic Papers 48 (2006), 420-421.

Fehr Jr., A.J. [Rec. van N. van Wijk, De Nederlandsche taal, Zwolle 1906].  Museum 14 (Oct. 1906), kol. 27-30.

Genee, Inge & Jan Paul Hinrichs. ‘Introduction’. In Inge Genee & Jan Paul Hinrichs (eds.), C.C. Uhlenbeck (1866-1951): a linguist revisited. Themanummer Canadian Journal of Netherlandic Studies 31-2/32-1 (2008-2009), p. 1-9.

Gribble, Charles [Rec. Hinrichs 2006]. Slavic and East European Journal 52 (2008), p. 337.

Havránková, Marie (ed.). Pražský lingvistický kroužek v korespondenci. Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, Vilém Mathesius, Jan Mukařovský, Bohumil Trnka, Miloš Weingart: korespondence z let 1923-1970. Praha: Academia, 2008.

Hinrichs, Jan Paul. ‘De correspondentie van Nicolaas van Wijk’. In Paul Hoftijzer. Kasper van Ommen, Geert Warnar en Jan Just Witkam (eds.), Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers, 2006, p. 255-262.

Hinrichs, Jan Paul. ‘De meerwaarde van de overdruk: C.C. Uhlenbeck, N. van Wijk en hun verloren gewaande correspondentie’. In : Kasper van Ommen e.a. (eds.), Aangeraakt: boeken in contact met hun lezers.: een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer. Leiden: Scaliger Instituut / Universiteitsbibliotheek (KP; 75), p. 251-256.

Hinrichs, Jan Paul. ‘Nicolaas van Wijk: een biografie revisited’. Groniek: Historisch Tijdschrift, nr. 183, 2009, p. 219-216.

Hinrichs, Jan Paul. 'Nicolaas van Wijk: terugblik op een biografie', in Jan Paul Hinrichs, Brief uit Vidin. Nijmegen: Flanor, 2015, 2de gewijzigde druk 2015, p. 11-20.


Kortlandt, Frederik. 'Proto-Slavic *j, Van Wijk’s law, and ē-stems'. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1 (2015), p. 65-76.

Krielaers, Michiel. ‘Gezellig, een borrel bij de prof. Bij slavist Nicolaas van Wijk (1880-1941) vonden Russische vluchtelingen onderdak’ [Rec. Hinrichs 2005]. NRC Handelsblad (Boeken), 01.06.2007, p. 34.


Leidsche herinneringen van Jogjasche oud-Leidenaars. [Batavia] : ten bate van de Vereenigde Prins Bernhard- en Spitfirefondsen [ca. 1941].

Leskien, August. Tagebücher 1892-1916 (eds. Thomas Fuchs & Birgit Staude). Dresden: Thelem, 2016 (Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde. Kleine Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde; 36), p. 216.

Limpens, Lei. Willy Dols 1911-1944. Een verwachting die niet in vervulling mocht gaan. Sittard-Geleen: Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen, 2011.

Louwerse, Nadja. ‘Anna Croiset van der Kop (1859-1914), pleitbezorgster van een Nederlandse leerstoel slavistiek’. Tijdschrift voor Slavische literatuur, nr. 60, 2011, p. 67-79.

Marčenko, Tat’jana. Russkie pisateli i Nobelevskaja premija (1901-1955). Köln: Böhlau, 2007 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, N.F., Reihe A, Band 55).


Meer, Theo van der. ‘Dien Avond - en die Rooze. De veroordeling van Piet Meertens in 1941’. In: Gert Hekma & Theo van der Meer (eds.), 'Bewaar me voor de waanzin van het recht'. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland.  Diemen: AMB, 2011, p. 123-133.

Nagel, Alexandra. ‘”Met 26 jaar opnieuw beginnen … is niet mogelyk”: een portret van Jan Bool, Etty Hillesums studiegenoot’. In Klaas A.D. Smelik (ed.), Etty Hillesum 1914-2014. Antwerpen: Garant, 2014, pp. 151-165. 

Nederlands-Vlaamse Slavistendagen Universiteit Leiden, 15 en 16 juni 2006: overzicht van bijdragen [Leiden 2006].

Henryk Pierzchała, Pomocne dłone europejczyków (1939-1945). Kraków: Wydawnictwo i Poligrafia Pijarów, 2005.

Pijnenburg, W.J.J. ‘Wijk, Nicolaas van’. In Harro Stammerjohann (ed.), Lexicon grammaticorum: a bio-bibliographical companion to the history of linguistics. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 20092, p. 1639-1640.

Regenhardt, Jan Willem. Mischa’s spel en de ondergang van familie Hillesum. Amsterdam : Balans, 2012.

Sanders, Ewoud. [Rec. Hinrichs 2005]. In ‘Ramsj’. NRC Handelsblad, 13.03.2009, Boeken, nr. 11, p. 15.

Schaeken, Jos. ‘’Weest voor alles Neerlandici!’. Nicolaas van Wijk (1880-1941), slavist’ [Rec. Hinrichs 2005 en 2006]. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 123 (2007), p. 251-257.

Schoonheim, Pieter. ‘J. Ginsberg: antiquaar en boekverkoper’. Frons 28 (2008), nr. 2, p. 20-24.

Šmelev, I.S. Perepiska s O.A. Bredius-Subbotinoj. Neizvestnye redakcii proizvedenij, 3 (dopolnitel’nyj, č. 1). Moskva: ROSSPÈN, 2005.

Solnceva, N.N. Ivan Šmelev: žizn’ i tvorčestvo. Žizneopisanie. Moskva: Èllis Lak, 2007.

Stroom, G.P. van der. Jac. van Ginneken onder vuur. Over eigentijdse en naoorlogse kritiek op de taalkundige J.J.A. van Ginneken S.J. (1877-1945). Münster: Nodus Publikationen, 2012 (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; 68).

Toman, Jindřich (ed.), Letters and other materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles, 1912-1945. Ann Arbor: Michigan Slavic publications, 1994 (Cahiers Roman Jakobson; 1).

Trubeckoj, N.S. Pis’ma k P.P. Suvčinskomu 1921-1928 (ed. K.B. Ermišina). Moskva: Biblioteka-fond “Russkoe Zarubež’e: Russkij put’, 2008.

Trümper, Hellen. ‘Nicolaas van Wijk: vader van de slavistiek’ [Rec. Hinrichs 2005]. Levende Talen Magazine 93 (2006), nr. 3, p. 28-29.

Vaan, Michiel de. 'Schrijnens Handleiding honderd jaar'. http://www.neerlandistiek.nl/2017/03/schrijnens-handleiding-honderd-jaar/#more-12931 (2 maart 2017).

Verhaar, Peter. ‘Nicolaas van Wijk: Slavist, taalkundige en filantroop’ [Rec. Hinrichs 2006]. Doelwit. Personeelsblad van de Universiteitsbibliotheek Leiden 22 (2006), p. 47-49.


Weijts, Christiaan.  ‘Mysterieuze oerfiguur. Biografie van Leidse slavist en rector-magnificus Nicolaas van Wijk (1880-1941)’  [=Interview met J.P. Hinrichs]. Mare 29, nr. 10 (10.11.2005), p. 9.

Willemsen, Cees. ‘Vader, zoon en geest van de slavistiek. Twee Nederlandse slavisten en ‘de Rus’’ [Rec. Hinrichs 2005 en Hans Boland, Mijn Russische ziel, Amsterdam, 2005]. Trouw, 11.02.2006, p. 19 (Letter & Geest).

Willemsen, Cees [Rec. Hinrichs 2005 en Hans Boland, Mijn Russische ziel, Amsterdam, 2005]. Tijdschrift voor Slavische literatuur, nr. 43, 2006, p. 75-77.

Withuis, Jolande. Juliana: vorstin in een mannenwereld. Amsterdam: De Bezige Bij, 2016.
Wortel, Dick. ‘In memoriam dr. F. de Tollenaere’. Neerlandia / Nederlands van Nu 114 (2010), nr. 1, p. 38.

Jan Paul Hinrichs

| Klik op het label hieronder voor een overzicht van meer berichten over Nicolaas van Wijk op deze blog.