dinsdag 10 april 2012

Bibliografie van C.C. Uhlenbeck

BIBLIOGRAFIE VAN C.C. UHLENBECK: AANVULLING

Enkele jaren geleden verscheen een bibliografie van C.C. Uhlenbeck: Peter Bakker en Jan Paul Hinrichs, ‘C.C. Uhlenbeck: A bibliography of his writings (1885-2009)’, Canadian Journal of Netherlandic Studies 29/2-30/1 (2008/2009), pp. 165-205. Het Baskische gedeelte hiervan verscheen ook in geannoteerde vorm: Peter Bakker en Jan Paul Hinrichs,  ‘An annotated bibliography of C.C. Uhlenbeck’s writings on Basque (1888-1981)’, Annuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"/ International Journal of Basque Linguistics and Philology 42/2 (2008) [=2011], pp. 265-282.
Inmiddels is één aanvulling gevonden: [Ingezonden], Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28.02.1910, p. 1 (Avondblad A).
            Deze ingezonden brief van C.C. Uhlenbeck luidt als volgt: ‘Sommige bladen deelen mede, dat ik na de Paaschvakantie een reis zal ondernemen naar Noord-Amerika om eene Indianentaal te bestudeeren. Dit is waar, maar het gaat niemand aan en is voor het publiek van niet het minste belang. Wat die bladen omtrent mijn voorgenomen reis meenen te weten, is een samenraapsel van onnoozele of kwaadwillige verzinsels. Leiden, 27 Febr. 1910.’

Jan Paul Hinrichs

| Naschrift, 1 juli 2014. Inmiddels signaleren we een nieuwe aanvulling: een vertaling van Uhlenbecks Academie-verhandeling Ontwerp van een vergelijkende vormleer van eenige Algonkin-talen (1910): C.C. Uhlenbeck, Outline for a comparative grammar of some Algonquian languages : Ojibway, Cree, Micmac, Natick [Massachusett], and Blackfoot (translated from the original Dutch by Joshua Jacob Snider), Petoskey MI : Mundart Press, [2013]. 124 p.