zondag 8 april 2018

Marie Adrien Perk: De Ardennen, per spoor (Recensie)

VADER PERK IN DE ARDENNEN
 
Heraut der Tachtigers Jacques Perk (1859-1881) deelt op de Amsterdamse Nieuwe Oosterbegraafplaats een graf met zijn vader Marie Adrien Perk (1834-1916), predikant en schrijver. Jean Frins geeft met zijn Landgraafse stichting Os Moddersproak twee boekjes van vader Perk uit ter gelegenheid van diens honderdste sterfdag. Luxemburgsche legenden (1892) is een compilatie van historische overleveringen over kastelen, duivels en roofridders die volgens Perk moeten dienen als een ‘bijdrage tot de kennis van de Luxemburgse volksaard’. Een noodzaak tot heruitgave speelt eerder bij het boekje De Ardennen, per spoor dat reisschetsen bevat die Marie Adrien Perk oorspronkelijk publiceerde in Belgiës Ardennen (1887). Frins maakte een keuze uit deze bundel en moderniseerde de spelling. Perks lof voor de Ardennen verzandt nogal eens in clichés: Hoei ligt in het ‘verrukkelijke Maasdal’, heeft een ‘heerlijke ligging’ en ‘bekoorlijke omstreken’. Maar Perk heeft ook oog voor de industriële revolutie en ‘fabrieksdorpen zwartgeblakerd door de kolendamp’. Het spoor bepaalt de economie: in de Ardennen is het ‘fabelachtig goedkoop […] waar men niet aan het spoorwegnet verbonden is.’ Er is stof voor historische vergelijking: veel spoorlijnen en stations die Perk noemt, zijn inmiddels verdwenen. De gemeenplaatsen en excursies over plaatselijke legenden maken ook dit boekje soms tot nogal oubollige lectuur maar literair-historisch biedt het wel nuttige achtergrondinformatie: het waren de Ardennen, waar zoon Jacques, met het gezin mee op vakantie, in La Roche de Mathilde leerde kennen die hij in zijn sonnetten onsterfelijk maakte. Geëerd wordt locaal vooral nog de vader: op grond van zijn reisschetsen kreeg deze aanjager van het toerisme in 1912 een monument in La Roche dat nog altijd bestaat.

Marie Adrien Perk, Luxemburgsche legenden. 55 p. € 10 | Marie Adrien Perk, De Ardennen, per spoor. 57 p. € 10 (Os Moddersproak, Brikkebekker 10, 6372 DP Landgraaf fanmoddersproak@yahoo.com)
 
|Eerder verschenen in De Parelduiker 22 (2017), nr. 2/3, p. 169.