zondag 8 april 2018

Yves Bonnefoy: De gebogen planken (Recensie)

YVES BONNEFOY VERTAALD
 
De Franse dichter Yves Bonnefoy (1923-2016) publiceerde in 2001 de omvangrijke bundel Les planches courbes, die enkele jaren later, aldus de website van uitgeverij Vleugels, op de verplichte leeslijst van Franse scholieren kwam. Dat was uitzonderlijk bij een levende dichter. Uitzonderlijk is ook dat Kiki Coumans de hele bundel vertaalde. De gebogen planken bevat schijnbaar modern aandoende maar vaak verrassend toegankelijke poëzie. Bonnefoy schrijft warme, huiselijke, maar niet kneuterige gedichten, die op en voor de zondag lijken geschreven. In zijn genuanceerde wereld is er geen werk, alleen maar vrije tijd, ruimte en rust voor dromen en meditatie over weersveranderingen en herinneringen. Bonnefoy kiest graag eenvoudige uitgangspunten: ‘Ik weet het nog, het was een ochtend in de zomer, / Het raam stond halfopen, ik kwam dichterbij en / Zag mijn vader achter in de tuin.’ Geen enkele naam van een persoon, straat of stad verstoort de soms even concrete als abstracte beelden. Grote woorden, verklaringen en geleerdheden ontbreken. Bonnefoy levert een bescheiden universum, schijnbaar bij dageraad of in de schemering opgebouwd aan de keukentafel in een Frans plattelandshuis, vervuld van ‘de sereniteit, de vreugde zelfs / Van deze momenten’. Zomerregen tikt als een weldaad in deze poëzie. Aanvaarding van het eigen lot – de grondhouding in deze gedichten – zorgt voor een onveranderlijk bedaarde toon: ‘Laat deze wereld  blijven, / Ondanks de dood!’, ‘Zelfs buiten de tijd breekt de dag weer aan’. De gebogen planken is veruit de belangrijkste uitgave van Marc Vleugels en daarmee de spil van zijn bijzondere Franse programma met titels die nooit bij een andere uitgeverij het licht hadden gezien. Over Bonnefoy valt veel te vertellen, bijvoorbeeld over zijn Shakespeare-vertalingen en exclusieve professoraat op het Collège de France. Mijn vaste kanttekening bij Vleugels – de hardnekkige weigering, ook nu weer, om de lezer via nawoorden van dit soort informatie te voorzien – slik ik voor één keer in. Deze prachtige, ingetogen poëzie spreekt voor zich.

Yves Bonnefoy, De gebogen planken. Vert. Kiki Coumans. Bleiswijk: Vleugels, 2016. 132 pag. 300 ex. € 27,95 (Van ’t Hoffstraat 27, 2665 JL Bleiswijk info@uitgeverijvleugels.nl)

 |Eerder verschenen in de rubriek 'Schoon & haaks', De Parelduiker 22 (2017), nr. 2/3, pp. 169-170.