maandag 14 mei 2012

Jan Paul Hinrichs - Publicaties 1981-2018

JAN PAUL HINRICHS – PUBLICATIES 1981-2018


Met * gemerkte titels zijn, behalve in gedrukte vorm, ook op deze blog gepubliceerd.


[1] Boeken

Trefpunt Riga. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2017 (Het Oog in 't Zeil-stedenreeks).

De poëzie van een enclave. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2017.

Senhor Valério. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2016 [=2de herz. druk van uitg. 2011].

Brief uit Vidin. Nijmegen: Flanor, 2015, 2de bijgewerkte druk 2015 (Flanorreeks; 84).

De mythe van Odessa. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2011 (Het Oog in ’t Zeil-stedenreeks).

Senhor Valério. Nijmegen: Flanor, 2011 (Flanorreeks; 71).

Mif Odesy  (vert. Jaroslav Dovhopolyj). Kyjiv: Duh i litera, 2011.

Lemberg - Lwów - L’viv: fatal’ne misto (vert. Jaroslav Dovhopolyj). Kyjiv: Vydavnyctvo Župans’koho, 2010.

Lemberg – Lwów – Lviv. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2008 (Het Oog in ’t Zeil-stedenreeks).

Nicolaas van Wijk (1880-1941): Slavist, linguist, philanthropist. Amsterdam: Rodopi, 2006 (Studies in Slavic and General linguistics; 31).

Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941). Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2005.           

The C.H. van Schooneveld Collection in Leiden University Library. Editorial correspondence and documents relating to Mouton & Co., The Hague, and other papers in the fields of Slavistics and linguistics. With contributions by A.Th. Bouwman. Leiden: Leiden University Library, 2001 (Codices manuscripti; 31).

In Search of Another St Petersburg: Venice in Russian Poetry (1823-1997). München: Sagner, 1997 (Arbeiten und Texte zur Slavistik ; 64).

Valerij Perelešin (1913-1992). Catalogue of his Papers and Books in Leiden University Library. Leiden: Leiden University Library, 1997 (Codices manuscripti; 27).

Van Nachtwacht tot Huizinga. Russische dichters over Nederland. Leiden: De Slavische Stichting, 1994 (Slavische prospekten; 7).

Verbannte Muse. Zehn Essays über russische Lyriker der Emigration (Übersetzung aus dem Niederländischen und Russischen: Thomas Hauth). München: Sagner, 1992 (Arbeiten und Texte zur Slavistik; 55)

Verbannen muze. Vijftien essays over schrijvers van de Russische emigratie. Leiden: De Slavische Stichting, 1990 (Slavische prospekten; 4).

Langs grenswegen. Over Bulgaarse poëzie in deze eeuw. Leiden: De Lantaarn, 1987 (De Lantaarn; 52).

Zum Akzent im Mittelbulgarischen. Amsterdam: Rodopi, 1985 (Studies in Slavic and General Linguistics; 6).


[2] Boeken: geredigeerd / samengesteld

August Willemsen, Brieven aan De Lantaarn. Toegelicht en van een nawoord voorzien door Jan Paul Hinrichs. Leiden: Fragment, 2018, 2de druk 2018.

J. van Oudshoorn, Dagboek 1934-1943. Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jan Paul Hinrichs. ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2017.

J. van Oudshoorn, Dagboek 1943-1947. Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jan Paul Hinrichs. ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2016.


F.B. Hotz, Over J. van Oudshoorn. Vijf brieven aan Wam de Moor. Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jan Paul Hinrichs. ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2016.
 
J. van Oudshoorn, Een ietwat vreemd product. Vijf brieven rondom het verhaal 'Doodenakker' (bezorgd en van een nawoord voorzien door Jan Paul Hinrichs). 's-Gravenhage: Statenhofpers, 2015.

C.C. Uhlenbeck (1866-1951): A linguist revisited (eds. Inge Genee and Jan Paul Hinrichs). Special issue of: Canadian Journal of Netherlandic Studies 29/2-30/1 (Fall 2008 / Spring 2009).

Napoli! (ed. Jan Paul Hinrichs). Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2002 (Het Oog in ’t Zeil-Stedenreeks; 9).

Passage Istanbul (ed. Jan Paul Hinrichs). Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2001 (Het Oog in ’t Zeil-Stedenreeks; 8).

De façades van Sint-Petersburg (ed. Jan Paul Hinrichs). Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1997 (Het Oog in ’t Zeil-Stedenreeks; 5).

Richard Wagner. Brieven 1856-1883 (vertaald door C.R. Vink & Renée Vink; keuze en nawoord van Jan Paul Hinrichs). Amsterdam-Antwerpen: Atlas, 1994.

Ah... Trieste! Sguardi stupiti dal Nord Europa (ed. Marilì Cammarata [sic!]; = eds. Jan Paul Hinrichs & Thijs Wierema). Trieste: Edizioni Parnaso, 1994.

 De mythe van Odessa (eds. Jan Paul Hinrichs & Thijs Wierema). Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1993 (Het Oog in ’t Zeil-Stedenreeks; 1).

Ah Triëst... (eds. Jan Paul Hinrichs & Thijs Wierema). Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1993 (Het Oog in ’t Zeil-Stedenreeks ; 2). Tweede, geheel gewijzigde druk 2012. 

Richard Wagner. Brieven 1830-1855 (vertaald door C.R. Vink en Renée Vink; keuze en voorwoord van Jan Paul Hinrichs). Leiden: Plantage/G&S, 1992.

Gabriele d’Annunzio. Brieven aan Eleonora Duse en andere geliefden (vertaald door Tine Riegen en Anna Maria Domburg; keuze en voorwoord van Jan Paul Hinrichs). Leiden: Plantage/G&S, 1992.

August von Platen. Memorandum van mijn leven. Uit de dagboeken (vertaald door C.R. Vink; keuze en nawoord van Jan Paul Hinrichs). Leiden: Plantage-Gerards & Schreurs, 1990.

Valerij Perelešin. Russkij poèt v gostajch u Kitaja, 1920-1952. Sbornik stichotvorenij (ed. with an introduction by Jan Paul Hinrichs). The Hague: Leuxenhoff Publishing, 1989 (Russian Emigré Literature in the Twentieth Century. Studies and Texts; 4).

Nicolaas van Wijk (1880-1941). A collection of essays on his life and work (eds. B.M. Groen, J.P. Hinrichs, W.R. Vermeer). Amsterdam: Rodopi, 1988 (Studies in Slavic and General Linguistics; 12).

De erfenis van Nicolaas van Wijk (1880-1941). Catalogus van een tentoonstelling ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de studierichting Slavische taal- en letterkunde aan de Rijkuniversiteit te Leiden, gehouden in de Universiteitsbibliotheek van 7 oktober tot 18 november 1988. Leiden: Universiteitsbibliotheek, 1988 (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek; 2).

Russian Poetry and Literary Life in Harbin and Shanghai, 1930-1950. The Memoirs of Valerij Perelešin (ed. in Russian and with an Introduction and Notes by Jan Paul Hinrichs), Amsterdam: Rodopi, 1987.

Dichter met drie vaderlanden. Valerij Perelešin, brieven en documenten. Catalogus van een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek van 6 mei tot 12 juni 1986. Leiden: Universiteitsbibliotheek, 1986.

De Leidse Revisor: opstellen aangeboden aan Karel van het Reve bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden op 27 mei 1983 (eds. Yolanda Bloemen en Jan Paul Hinrichs). Leiden: De Lantaarn, 1983 (Cahiers van De Lantaarn; 21).

 
[3] Artikelen

‘J. van Oudshoorn en een hongerkunstenaar’, De Parelduiker 23 (2018), nr. 2, pp. 44-45.

‘F.B. Hotz en een landhuis in de Allgäu’, in F.B. Hotz, Een aalmoes in Tölz (’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2017), pp. 37-49.

‘Een kasteel voor zenuwlijders’, Argus 1 (2017), nr. 8 (13 juni), pp. 6-7.  [Daarna ook verschenen in De Praatvogel, juli 2017, pp. 16-18; oktober 2017, pp. 22-24.]


‘Van Capri naar Portbou. De lange vlucht van Walter Benjamin’, Passage. Tijdschrift voor Europese literatuur & cultuur 3 (2016), nr. 4, pp. 5-15.

‘De Berlijnse stamtafel van J. van Oudshoorn’, De Parelduiker 21 (2016), No.1, pp. 32-34.


Voorwoord, in Wilhelm Küchelbecker, Europese brieven (vert. Gerard van der Wardt). Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2015, pp. 7-15.

*‘De doop van Jacob van Ruisdael in Ankeveen’. De historie van Ankeveen – ’s-Graveland – Kortenhoef 30 (2014), No. 1, pp. 22-25.

‘Bram is naar de Soemeriërs’. In Bram: Peer Reviewed Academic Journal for the Study of the Works and Personal Interactions of Subject Librarian Bram Jagersma. Leiden: Account Managers Press, 2014, pp. 12-13.


*‘Regarding the letter from Chomsky’, Language 90 (2014), No. 3, p. 561.


*‘Nogmaals over een oud raadsel: Jacob van Ruisdael, Arnold Houbraken en de Amsterdamse naamlijst van geneesheren’. Oud Holland 126 (2013), No. 1, pp. 58-61.


‘”Fantastisch oord in het meer dan rottige Oegstgeest”. Een lommerrijk dorp en zijn schrijvers (1)’. De Parelduiker 18 (2013), No. 1, pp. 41-57. [Fragment ‘De Olmen’  overgenomen in Oegstgeester Courant, 20 maart 2013, p. 17. ]


‘”Fantastisch oord in het meer dan rottige Oegstgeest”. Een lommerrijk dorp en zijn schrijvers (2)’. De Parelduiker 18 (2013), No. 2, pp. 16-33.


‘”Fantastisch oord in het meer dan rottige Oegstgeest”. Een lommerrijk dorp en zijn schrijvers (3)’. De Parelduiker 18 (2013), No. 3, pp. 49-64.


*‘Het oudste gedicht over Oegstgeest’. In Macht & Pracht. Open Monumenten & Osger Weekend 14-15 september 2013. Oegstgeest: Stichting Osger Support, 2013, p. 20, p. 28.


*‘Vospominanija o «sen’ore Valerio»’(vert. Evgenij Vitkovskij), Zarubežnye zadvorki, 2013, No. 5, pp. 3-28.


*‘Agt, Frans van’. Jaarboek Numagia 60 (2013), p. 19.


*‘Luttele regels en eeuwen verwarring. Arnold Houbraken en Jacob van Ruisdael’. Nieuw Letterkundig Magazijn 31, No. 2 (2013), pp. 60-65.


*‘Elisaveta Bagrjana en Nikolaj Kuntsjev: herinneringen aan het Bulgaarse literaire leven (1981-1999), in Michel De Dobbeleer, Stijn Vervaet (eds.), (Mis)Understanding the Balkans: Essays in Honour of Raymond Detrez (Gent: Academia Press, 2013), pp.  375-383.


‘Elisaveta Bagrjana, Nikolaj Kǎnčev i dǎšterjata na Atanas Dalčev: Spomen ot literaturnija život v Bǎlgarija prez 80-te godini’ (vert. Julian Žiliev). Literaturen vestnik 22, No. 28, 18-24.09.2013, pp. 12-13.


‘Franse paters vallen voor Etty Hillesum’. De Parelduiker 17 2012), No. 3, pp. 46-48.


 ‘An annotated bibliography of C.C. Uhlenbeck’s writings on Basque (1888-1981)’ (met Peter Bakker). Annuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”/ International Journal of Basque Linguistics and Philology 42/2 (2008) [=2011], pp. 265-282.

*‘Met Boenin en Brodsky in Odessa’. De Parelduiker 16 (2011), No. 2, p. 49-61.


*‘De meester van de balzaal. Jan Erik Bouman (1947-2010) en de exclusieve pers Hugin & Munin’. De Parelduiker 15 (2010), No. 5, p. 62-67.

*‘A Russian psalter from the library of  “un fat et plagiaire”’. In: Arnoud Vrolijk & Kasper van Ommen (eds.), “All my books in foreign tongues”. Scaliger’s Oriental legacy in Leiden 1609-2009. Catalogue of an exhibition on the quatercentenary of Scaliger’s death, 21 january 2009. Leiden: Leiden University Library, 2009, pp. 87-89 (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek; 79).

*‘Kasteel Oud-Poelgeest in prentbriefkaarten’. Over Oegstgeest 21 (2009), No. 1, pp. 24-25.

‘Introduction’ (met Inge Genee). Canadian Journal of Netherlandic Studies 29/2-30/1 (2008/2009), pp. 1-9.

*‘De jonge C.C. Uhlenbeck: van dichter tot taalkundige’. Canadian Journal of Netherlandic Studies 29/2-30/1 (2008/2009), pp. 11-21.

‘C.C. Uhlenbeck: A bibliography of his writings (1885-2009)’ (met Peter Bakker). Canadian Journal of Netherlandic Studies 29/2-30/1 (2008/2009), pp. 165-205.

*‘Nicolaas van Wijk: een biografie revisited’. Groniek: Historisch Tijdschrift, No. 183, 2009, p. 219-216.

*‘De meerwaarde van de overdruk: C.C. Uhlenbeck, N. van Wijk en hun verloren gewaande correspondentie’. In : Kasper van Ommen, Arnoud Vrolijk, Geert Warnar (eds.), Aangeraakt: boeken in contact met hun lezers.: een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer. Leiden: Scaliger Instituut / Universiteitsbibliotheek, 2007 (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek; 75), p. 251-256.

*‘Daniil Charms: iets over zijn carrière in Nederland’. In: Daniil Charms, Rehabilitatie (vertaling Jan Paul Hinrichs). Oude Tonge: Huis clos, 2007, pp. 17-20.

*‘De correspondentie van Nicolaas van Wijk’. In: Paul Hoftijzer, Kasper van Ommen, Geert Warnar en Jan Just Witkam (eds.), Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers, 2006, p. 255-262.

‘Die Entdeckung des Meeres - Platen, Grillparzer und Stifter auf dem Wege nach Triest’. In: Jattie Enklaar & Hans Ester (eds.), Geborgenheit und Gefährdung in der epischen und malerischen Welt Adalbert Stifters. Würzburg: Königshausen und Neumann, 2006, p. 179-185 (Deutsche Cronik; 55).

*‘Legaat Van Wijk revisited’. Omslag, 2005, No. 3, p. 10-11.

*‘Aan de dis bij Ivan Boenin’. De Parelduiker 10 (2005), No. 4/5, p. 134-138.

*‘Bourgeois Laarmans ontmaskerd’. De Parelduiker 9 (2004), No. 5, pp. 69-71.

*‘Van Schooneveld terug in Leiden’. De Parelduiker 8 (2003), No. 4, pp. 59-62.

‘Nawoord’. In Bier & erwten: uit de opera Vier voor vier gebaseerd op het toneelstuk ‘Elisabeth Bam’ van Daniil Charms [=Bijlage bij CD: Vier voor vier: een opera op basis van het toneelstuk 'Elisabeth Bam' van Daniil Charms]. Koog aan de Zaan: De Kift, 2003, pp. 12-13.

*‘Nikolai Kanchev: a Bulgarian poet revisited’. Ablak 7 (2002), No. 2, pp. 37-38.

 ‘Woord vooraf’. In: Jan Paul Hinrichs (ed.), Napoli! Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2002, pp. 7-14 (Het Oog in ’t Zeil-Stedenreeks; 9).

‘Kruispunt voor God. Nikolaj Gogol in Napels’. Ibid., pp. 84-89.

‘”Als een voortvluchtige in een tijdelijk verblijf”. Gabriele d’Annunzio in Napels’. Ibid., pp. 144-155.  

*‘Posleslovie. Nawoord’. In: Konstantejn Chejgens [Constantijn Huygens], Nazidatel’nye kartinki. Tomsk-Moskva: Vodolej, 2002, pp. 173-186.

‘Wij willen varen naar de Zoete Wateren’. In: Jan Paul Hinrichs (ed.), Passage Istanbul. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2001, pp. 7-15 (Het Oog in ’t Zeil-Stedenreeks; 8).  

‘”Bijzondere landgenooten” in Constantinopel. Reisindrukken uit 1896 van Marius Bauer, Gerlof van Vloten en Maurits Wagenvoort’. Ibid., pp. 85-101.

*‘Dineni kori. Krakăt’. De Parelduiker 6 (2001), No. 4-5, pp. 173-175.

*‘Herfst in Kraków, 1914’. In: Jo Govaerts, Kraków: culturele hoofdstad van Europa. Een gids. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2000, pp. 111-119.

‘Russkaja poèzija o Niderlandach’ [perevod s niderlandskogo I.M. Michajlovoj]. In: N.P. Kopaneva (ed.), Rossija-Gollandija: knižnye svjazi XV-XX vv. Sankt-Peterburg: Evropejskij dom, 2000, pp. 44-68.

‘Russkaja poèzija o Niderlandach’.  Russian Studies. Ežekvartalnik russkoj filologii i kul’tury 3 (2000), No. 2, pp., 137-159.

*‘Grand Old Lady’.  De Tweede Ronde 19 (1999), No. 4, pp. 122-125.

*‘Voorwoord’. In: Alexander Poesjkin, Jevgeni Baratynski, Fjodor Tjoettsjev, Gedichten (keuze en vertaling van Frans-Joseph van Agt). Leiden: Plantage, 1999, pp. 9-19 (Visum; 12).

‘Nawoord’. In: Daniil Charms, Ik zat op het dak: proza, toneel, gedichten, dagboekaantekeningen, brieven (vert. [uit het Russisch] door Margriet Berg, Yolanda Bloemen, Jan Paul Hinrichs en Marja Wiebes; gekozen door Yolanda Bloemen). Amsterdam: Atlas, 1999, pp. 533-548.

 ‘Een filologische plezierreis? Nabokov op de Cam’. In: Hein Groen (ed.), Oxbridge Blues. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1999, pp. 173-177 (Het Oog in 't Zeil-Stedenreeks; 6).
‘Karel van het Reve’ [=Hora est: schrijvers en proefschriften (3)]. De Parelduiker 4 (1999), No. 4, pp. 39-49.

‘Archiv Valerija Perelešina v Lejdenskoj universitetskoj biblioteke’. In: Peter van Nunen, Arkadij Semenov (eds.), Jazyk i kul'tura: materialy konferencii “Bel'gija - Niderlandy – Rossija”, 2. Moskva: Nauka, 1999, pp. 182-187.

‘”Voor geen geld wil ik Rusland terugzien”. De weduwe van Daniil Charms aan het woord'. De Parelduiker 4 (1999), No. 5, pp. 43-48.

‘Een waarlijk groot man gaat zijn weg alleen. De reizen van Nikolaj Mikloecho-Maklaj’. De Parelduiker 3 (1998), No. 1, pp. 3-10.

‘Ondraaglijk laconiek. Daniil Charms: Een man verliet een keer zijn huis’. Vrij Nederland 59, No. 40, 03.10.1998, p. 55.

‘Valerij Perelešin: Das lyrische Werk’, in Kindlers Neues Literatur Lexikon, Bd. 22. München: Kindler, 1998, pp. 283-285.

*‘Reis van het Staatsspoor naar Overath in vijfendertig jaar’. Doelwit. Personeelsblad van de Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Leiden 14 (1998), No. 1, pp. 5-8.

‘Een Amsterdamse jeugddroom’. In: Jan Paul Hinrichs (ed.), De façades van Sint-Petersburg. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, pp. 7-20, 1997 (Het Oog in ‘t Zeil Stedenreeks; 5).

*‘Venetië in Petersburg’. Ibid., pp. 157-168.

*‘Van Leningrad naar Sint-Petersburg. Notities uit een Russische boekenstad’. De Parelduiker 2 (1997), No. 2, pp. 25-32.

*‘Pasternak revisited’. De Parelduiker 1 (1996), No. 1, pp. 52-53.

‘Een symbolist uit Herzegovina. De poëzie van Jovan Dučic’. Bzzlletin 25 (1996), No. 236-237, pp. 93-98.

*‘Een dienstreis naar Gulbene’. Doelwit. Personeelsblad van de Universiteitsbibliotheek te Leiden 12 (1996), No. 2, pp. 9-12.

*‘Paustovskij en Multatuli’. Over Multatuli 34 (1995), pp. 3-5.

 ‘Spooktitels en straatverkoop. Collectievorming Oost-Europa na de val van het communisme’. Open 27 (1995), No. 7-8, pp. 218-221.

*‘Nederlandse poëzie over Rusland’. In: Peter van Nunen & Arkadij Semenov (eds.), Jazyki i kul’tury: materialy konferencii: Rossija, Bel’gija, Niderlandy. Moskva: Vserossijskij centr perevodov, 1995, pp. 324-333.

‘Andersen, Larisa’. In: Marina Ledkovsky et al. (eds.), Dictionary of Russian Women Writers. Westport-London: Greenwood Press, 1994, pp. 24-25.

‘Kolosova, Marianna Ivanovna’. Ibid., p. 310.

‘Kruzenshtern-Peterets, Iustina Vladimorovna’. Ibid., pp. 341-342.

*‘Wie iets wezenlijkers wil blijft thuis’ [over Jaan Kross]. De Tweede Ronde 15 (1994), No. 2, pp. 70-76.

‘Nawoord’. In: Richard Wagner, Brieven 1856-1883 (vertaald door C.R. Vink & Renée Vink; keuze en nawoord van Jan Paul Hinrichs). Amsterdam-Antwerpen: Atlas, 1994, pp. 269-274.

‘Dichterlijke dromen en literaire repatriatie’. In: Emmanuel Waegemans & Luk de Vos (eds.), Ex oriente utopia. Utopisch denken in de Russische literatuur. Antwerpen: Restant, 1994, pp. 147-152.

‘Woord vooraf’. In: Erica Engels (ed.), Baltische verhalen. Schrijfsters uit Estland, Letland en Litouwen. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1994, pp. 7-12.

‘Wijk, Nicolaas van’. Biografisch woordenboek van Nederland, 4 (1994), ‘s -Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, pp. 551-553.

‘Prefazione’. In: Marilì Cammarata [sic!; = eds. Jan Paul Hinrichs & Thijs Wierema], Ah... Trieste! Sguardi stupiti dal Nord Europa (ed.. Trieste: Edizioni Parnaso, 1994, pp. 5-9

‘La scoperta del mare’. Ibid., pp. 21-30.

‘De mythe van Odessa’. In: . Jan Paul Hinrichs & Thijs Wierema (eds.), De mythe van Odessa. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1993, pp. 7-15 (Het Oog in ’t Zeil-Stedenreeks; 1).

‘”Het is op deze wereld gewoon onbehaaglijk geworden”. Ivan Boenin in Odessa’. Ibid., , pp. 51-58.

‘Baltische literatuur in de Lage Landen’. Ons erfdeel 36 (1993), No. 3, pp. 453-455.

‘Nawoord’. In: Daniil Charms, Tsjak. Proza en gedichten (vertaling Marja Wiebes et al.). Leiden: Plantage/G&S, 1993, pp. 137-147.

‘Woord vooraf’. In: Jan Paul Hinrichs & Thijs Wierema (eds.), Ah Triëst… Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1993, pp. 7-12 (Het Oog in ‘t Zeil Stedenreeks; 2).

‘De ontdekking van de zee. Von Platen, Grillparzer en Stifter op weg naar Triëst’. Ibid., pp. 24-33..

*‘Een fatale pose’ [over Igor’ Severjanin]. De Tweede Ronde 14 (1993), No. 4, pp. 51-57.

‘Wagner als briefschrijver’. In: Richard Wagner, Brieven 1830-1855 (vertaald door C.R. Vink & Renée Vink; keuze en voorwoord van Jan Paul Hinrichs). Leiden: Plantage/G&S, 1992, pp. 5-15.

‘Inleiding’. In: Gabriele d’Annunzio. Brieven aan Eleonora Duse en andere geliefden (vertaald door Tine Riegen & Anna Maria Domburg; keuze en voorwoord van Jan Paul Hinrichs). Leiden: Plantage/G&S, 1992, pp. 5-31.
*‘Woord vooraf’. In: Georgi Markov, Ontmoetingen met Todor Zjivkov (vertaling Anna Moskova). Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1992, pp. 5-16.

‘Nawoord’. In: Nikolaj Kuntsjev, Mijn gegrom beschermt het paradijs (keuze, vertaling uit het Bulgaars en nawoord van Jan Paul Hinrichs). Leiden: Plantage/G&S, 1991, pp. 43-45 (Visum; 6).

*‘Op het Letse kasteel van Di Lampedusa’. Het Oog in ‘t Zeil 8 (1991), No. 2, pp. 25-27.
‘Schrijver, dictator, paraplu. Georgi Markovs dodelijke geschriften’. Het Oog in ‘t Zeil 9 (1991), No. 1, pp. 1-10.

*‘Venetsija, een Russisch eiland’. De Tweede Ronde 12 (1991), No. 3, pp. 38-47.

*‘N. van Wijk als Toergenjev-vertaler’. Het Oog in ‘t Zeil 7 (1990), No. 5-6, p. 68.

‘Preface’. In: Anna Prismanova, Sobranie sočinenij (ed. Petra Couvée),. The Hague: Leuxenhoff, 1990 (=Russian Emigré Literature in the Twentieth Century. Studies and Texts; 2), pp. vii-ix.

*‘Over August von Platen’. In: August von Platen, Memorandum van mijn leven. Uit de dagboeken. (ed. Jan Paul Hinrichs; vertaald door C.R. Vink). Leiden: Plantage-Gerards & Schreurs, 1990, pp. 229-257.

‘Valerij Perelešin’s Poetry from his Chinese years (1920-1952)’. In: Valerij Perelešin, Russkij poèt v gostjach u Kitaja, 1920-1952 (ed. Jan Paul Hinrichs). The Hague: Leuxenhoff Publishing, 1989. pp. xxi-xxxv. (Russian Emigré Literature in the Twentieth Century. Studies and Texts; 4).

*‘Een verkenning in de Letse literatuur. Bij de vijftigste verjaardag van het Molotov-Ribbentrop-pact’. Het Oog in ’t Zeil  6 (1989), No. 6, pp. 29-34.

*‘De rivier der vergetelheid’ [over Ivan Elagin]. Het Oog in ’t Zeil  6 (1988), No. 1, p. 27.

‘Uit de diaspora van F.C. Terborgh’. Het Oog in ‘t Zeil 5 (1988), No. 3, pp. 24-25.

‘The Poetry of Aleksandăr Vutimski’. Studies in Slavic Literature and Poetics 13 (1988), pp. 107-114.

‘On the “isocolic” principle in Old Slavic texts’. Studies in Slavic and General Linguistics 11 (1988), pp. 295-301.

‘Een gekkenhuis op grote schaal. Nicolaas van Wijk en zijn geschriften over Rusland’. Het Oog in ‘t Zeil 5 (1988), No. 5, pp. 1-11.

‘Twee ongepubliceerde brieven van Boris Pasternak’, Het Oog in ‘t Zeil 5 (1988), No. 6, pp. 11-14.

‘A linguist on literature’. Studies in Slavic and General Linguistics 12 (1988), pp. 71-77.

‘Muus Jacobse, Nicolaas van Wijk en de ‘dode Vriend’’. Het Oog in ‘t Zeil 6 (1988), No. 2, pp. 20-21.

‘Nawoord’. In: Daniil Charms, Optisch bedrog en ander proza (keuze, vertaling en nawoord van Jan Paul Hinrichs). Maastricht: Gerards & Schreurs, 1988, pp. 71-76 (Fragmenten; 7).

‘On the language of Penčo Slavejkov’. Studies in Slavic and General Linguistics 10 (1987), pp. 55-64.

‘Introduction’. In: Jan Paul Hinrichs (ed.), Russian Poetry and Literary Life in Harbin and Shanghai, 1930-1950. The Memoirs of Valerij Perelešin. Amsterdam: Rodopi, 1987, pp. 9-23.

‘A Rejoinder to David Birnbaum’. International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 35-36 (1987), pp. 333-334.

‘Valerij Perelešin, een dichter met drie vaderlanden’. Groniek. Gronings Historisch tijdschrift, No. 91 (1985), pp. 63-74.

‘Terborgh, Perelesjin en een huis in Peking’. Het Oog in ‘t Zeil 3 (1985), No. 2, pp. 15-16.

‘Texte des späten 14. Jahrhunderts als Grundlage für ein mittelbulgarisches Akzentwörterbuch’. Palaeobulgarica 8 (1984), No. 3, pp. 42-44.

‘Over Nikolaj Kuntsjev’. In: Nikolaj Kuntsjev, Ik verlaat me op de nevel. Gedichten (vert. Raymond Detrez). Leiden: De Lantaarn, 1984, 42-44 (Cahiers van De Lantaarn; 29a).

‘Een Bulgaarse cirkelgang’. Het verloren ogenblik, No. 4, 1984, 8-9.

‘Zum syntagmatischen Akzent im Mittelbulgarischen’. Studies in Slavic and General Linguistics 3 (1983), pp.135-143.

‘Eine neue Untersuchung der ostbulgarischen akzentuierten Texte des späten 14. Jahrhunders’. Studies in Slavic and General Linguistics 2 (1982), pp. 109-116.


[4] Recensies


‘Schoon & haaks’ [afl. 19] [Rec. van Walter van der Star, Biografie van een uitgeverij. Biography of a Publishing House. Stefan & Franciszka Themerson & Gaberbocchus. Rimburg: Huis Clos, 2017; André Schreuders, Langs de Kapellekensbaan 2017. Rimburg: Huis Clos, 2017;  C.O. Jellema, Er leeft een droom in je. Brieven aan Theo van Woerkom. Nijmegen: Flanor, 2017; Sarah Hart, De straten van Parijs. Vert. Mario Molegraaf. Leiden: Fragment, 2017; Wiel Kusters, Eikenhout en zinkviooltjes. Jan Hanlo’s brieven aan Willem K. Coumans. Heerlen: Leon van Dorp, 2017; Peter van Zonneveld, Adriaan van Dis, De verliefde dichter. A.C.W. Staring 1767-2017. Lochem: Huis van de Drie Gedichten, 2017; M. Nijhoff, Aanhef. Woubrugge: Avalon Pers, 2017], De Parelduiker 23 (2018), nr. 2, pp. 70-74.
‘Schoon & haaks’[afl. 18] [Rec. van: Frederike Zindler, Kultur ist Politik ist Kultur. Der Emigrant und »Holländer« H. Wielek (1912-1988) als Mittler im deutsch-niederländischen Raum. Wien: Praesens Verlag, 2017; Kathinka Dittrich van Weringh, Wann vergeht Vergangenheit? Weilerswist-Metternich: Dittrich, 2017; Goethes erotica. Vert. Peter Verstegen. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2017; Wolfgang Frommel, Friedrich W. Buri, Briefwechsel 1933-1984. Göttingen: Wallstein Verlag, 2017], De Parelduiker 23 (2018), nr. 1, pp. 68-74.

'Schoon & haaks’ [=afl. 17] [Rec. van Johannes Bobrowski, Stroom en woud. Vert. C.O. Jellema. Utrecht: Hinderickx & Winderickx, 2017; C.O. Jellema, Herinnering verschoont. ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2017; J. van Oudshoorn, Dagboek 1934-1943. ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2017; A. Roland Holst,  A Winter by the Sea. Vert. Roger Kuin. Berkeley: Ian Jackson, 2017; Jozef en Isaäc Israëls, In Spanje, met Frans Erens. Landgraaf: Os Moddersproak, 2017; Frans Erens, De burgemeester. Bloemlezing van ongebundeld gebleven teksten uit De Nieuwe Gids. Landgraaf: Os Moddersproak, 2017; Théophile Gautier, Mijn eigen dierentuin. Vert. Antonia Bolweg. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2017], De Parelduiker 22 (2017), nr. 5, pp. 70-75.

‘Schoon & haaks’ [=afl. 16] [Rec. van Erich Kästner, Dr. Erich Kästners Lyrische Huisapotheek. Vert. Paul van den Hout. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2017; Thomas Gray, Treurzang geschreven op een dorpskerkhof. Vert. Cornelis W. Schoneveld. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2017;Tristan Corbière, De wrange liefdes. Vert. Martin de Koning. Ridderkerk: De Koning repro, 2017; Jorgos Seferis, Gedichten. Vert. Selina Pierson. Baarn: Pominent, 2017; Willem Huberts, De man met vele namen. Bertus Smit 1897-1994. Nijmegen: Flanor, 2017; Maarten Doorman, Doormans klein handorakel. 100 aforismen. Nijmegen: Flanor, 2017; W.B. Yeats, De spiraal. Vert. Paul Claes, Bleiswijk: Vleugels, 2017; Hans Warren, Als amethystengloed in najaarsdromen… Eerste gedichten. Woubrugge: Avalon Pers, 2016], ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 22 (2017), nr. 4, pp. 70-74.

‘Schoon & haaks’[=afl. 15] [Rec. van Geert Buelens (red.), Plots hel het werd. Jacobus van Looy en de Battle of the Somme. Rimburg: Huis Clos, 2016;  Marie Adrien Perk, Luxemburgsche legenden. Landgraaf: Os Moddersproak, 2016; Marie Adrien Perk, De Ardennen, per spoor. Landgraaf: Os Moddersproak, 2016; Yves Bonnefoy, De gebogen planken. Vert. Kiki Coumans. Bleiswijk: Vleugels, 2016;  C.O. Jellema en Paul Beers, Alleen per brief. Nijmegen: Flanor, 2017; Adriana Millenaar Brown, An Unlikely Hero: Adrianus Millenaar. Dutch Farmer Turned Diplomat in World War II Europe. Manchester Center, VT: Shires Press, 2015; A.L. Snijders, Eenentwintig en andere varkensverhalen. Lochem: Het Huis met de Drie Gedichten, 2016], De Parelduiker 22 (2017), nr. 2-3, pp. 168-172.
‘Schoon & haaks’[=afl. 14] [Rec. van Emmanuel Waegemans, Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1985-2015. Antwerpen: Benerus, 2016; Joeri Olesja, Verhalen. Vert. Gerard van der Wardt. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2016; Frans Erens, De heiligen en hun verering. Landgraaf: Os Moddersproak, 2016;  Frans Erens, En France. De Limburgse Tachtiger in de voetsporen van Taine. Landgraaf: Os Moddersproak, 2016; J.M.A. Biesheuvel, Zwanezang. Woubrugge: Avalon Pers; 2016; J.M.A. Biesheuvel, John P. en ik. Woubrugge: Avalon Pers, 2016], De Parelduiker 22 (2017), nr. 1, pp. 65-69. 

Schoon & haaks [=afl. 13] [Rec. van: C.O. Jellema & Jan Siebelink, Uit diepe verwantschap. Een briefwisseling. Nijmegen: Flanor, 2016; A.L.Snijders, Achterstand. Haarlem: Lojen Deur Pers, 2015; P.F. Thomése, Begrafenismuziek. Haarlem: Lojen Deur Pers,2016; Rob Bindels, Nescio. De man die iets miste. Rimburg: Huis Clos, 2016; Ton den Boon (ed.), Wie wil stralen die moet branden. Citaten en aforismen van Lucebert. Met een inleiding over de invloed van Lucebert op de Nederlandse taal. Varik: De Weideblik, 2016; Paul Valéry, Tien charmes. Vert. Paul Claes. Bleiswijk: Vleugels, 2016]De Parelduiker 21 (2016), nr. 5, pp. 63-67.

Schoon & haaks’ [=afl. 12] [Rec. van Rob van Schaik, Op weg naar een nieuwe wereld. Van servet naar tafellaken. Den Haag: eigen beheer, 2015; Rob van Schaik, Een schooljongen in de schaduw van de oorlog. Den Haag: eigen beheer, 2de druk 2015; Toke van Helmond-Lehning, Bin ich kein Schriftsteller? Walter Benjamin en Ernst Bloch en hun medewerking aan i10. Rimburg: Huis Clos, 2016; Guillaume Apolinnaire, Poèmes secrets. Geheime gedichten. Vert. Paul Claes. Bleiswijk: Vleugels, 2016; L.H. Wiener, Oog in oog met Bordewijk. Haarlem: de Korenmaat, 2016; Miriam Merzbacher-Blumenthal, Een meisje uit Berlijn. Vert. Anne Stoffel. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2016], De Parelduiker 21 (2016), nr. 4, pp. 63-67.

‘Schoon & haaks’ [=afl. 11] [Rec. van  Joseph Roth, Aardbeien. Een romanfragment. Vert. Els Snick. Lochem: Het Huis met de Drie Gedichten, 2016;   Christophe Tarkos, Ik ben vrij. Vert. Kiki Coumans. Bleiswijk: Vleugels, 2016 ; Guus Luijters, Ménilmontant. Bleiswijk: Vleugels, 2016; Lans Stroeve, Petit livre d’eau. Vert. Jan H. Mysjkin. Bleiswijk: Vleugels, 2016; Blaise Cendrars, Ik heb gedood! Vert. Mirjam de Veth. Bleiswijk: Vleugels, 2016; Louise de Vilmorin, Sint Eensgelee. Vert. Atelier de Traduction d’Amsterdam. Blesiwijk: Vleugels, 2016; Johann Wolfgang Goethe, West-oostelijke divan. Vert. Ard Posthuma. Nijmegen: Flanor, 2016; Kafka geïllustreerd door J.M.A. Biesheuvel. Vert. Nini Brunt. Woubrugge: Avalon Pers, 2016], De Parelduiker 21 (2016), nr. 3, pp. 63-68.

Schoon & haaks’ [=afl. 10] [Rec. van Lo van Driel, Jan H. Eekhout. Een plooibaar talent. Aardenburg: Drukkerij Durenkamp, 2015; C.O. Jellema, Mijn beste lezer. Brieven aan mijn broer. Nijmegen: Flanor, 2015; Geerten Meijsing, Brieven aan Nanne Tepper. Den Haag: Statenhofpers, 2015; William Blake, Verzen van Onschuld en van Ervaring die de tegenovergestelde toestanden van de menselijke ziel laten zien. Vert. Cornelis W. Schoneveld. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2016], De Parelduiker 21 (2016), nr. 2, pp. 63-67.

‘Schoon & haaks’ [=afl. 9] [Rec. van Mary Eggermont-Molenaar (ed.), Bij de Blackfeet in Montana in 1911. Dagboek van Willy Uhlenbeck-Melchior. Leiden: Ginkgo, 2015; Rudi van der Paardt, Over de veelzijdigheid van L.Th. Lehmann en andere Nederlandse auteurs. Bussum: Gooibergpers, 2015; Willem Keizer, Eschers redding van Samuel Jessurun de Mesquitas prentenschat. Woubrugge: Avalon Pers, 2015.; J.M.A. Biesheuvel, Lieve Suus, beste Maarten. Woubrugge: Avalon Pers, 2015; Louise Labé, Sonnetten. Vert. Piet Thomas. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2015; F. Roosdorp, Kinderen. Landgraaf: Stichting Os Moddersproak, 2015]De Parelduiker 21 (2016), nr. 1, pp. 62-67.

‘Schoon & haaks’ [=afl. 8] [Rec. van Robert Desnos, Literatuur en andere gedichten.  Vert. Katelijne De Vuijst. Gent: Druksel, 2015; Max Jacob, Veertien kubistische gedichten, gekozen uit de «Le cornet à dés» (De dobbelbeker). Vert. Kiki Coumans. Gent: Druksel, 2015; Nathalie Quintane, Opmerkingen. Vert. Kiki Coumans. Bleiswijk: Studio 3005, 2015; Konrad Bayer, idioot. Vert. Erik de Smedt. Bleiswijk: Studio 3005, 2015; H. Marsman, Ruimteschemer. Utrecht: Salon Saffier, 2015; Nanne Tepper, De psychologie van de constructie. Den Haag: Statenhofpers, 2015; Andrew Marvell, Gedichten. Vert. Cornelis W. Schoneveld. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2015; Ralf de Jong, Boeken van nu: terug naar de toekomst & Index Huis Clos 1-49. Rimburg: Huis Clos, 2015], De Parelduiker 20 (2015), nr. 5, pp. 55-59.
 

‘Schoon & haaks’ [=afl. 7] [Rec, van Guillaume Apollinaire, Twee gedichten voor Lou. Vert. Kiki Coumans. Bleiswijk: Studio 3005, 2015; Erik Menkveld, De wemeling. Bleiswijk: Studio 3005, 2015;  Peter Gizzi, Vincent, terugverlangend naar het land der schilderingen. Vincent, Homesick for the Land of Pictures. Vert. Samuel Vriezen. Bleiswijk: Studio 3005, 2015; Doina Ioanid, Uit een verte ver voorbij de woorden. Vert. Jan H. Mysjkin. Bleiswijk: Studio 3005, 2015; Yanko González Cangas, een onruststoker. brr. s. Vert. Bodil Kok. Bleiswijk: Studio 3005, 2015; Arno Schmidt, Sleutels ruilen. Vert. Jan H. Mysjkin. Bleiswijk: Studio 3005, 2015;  Arno Schmidt, Verhalen van Stürenburg. Vert. Jan H. Mysjkin. Bleiswijk: Studio 3005, 2015;  Ruud  K. Veen, Couperus bij de buren. Een onderzoek naar de uitgaven van het werk van Louis Couperus bij Duitse uitgevers tussen 1892 en 1973. Culemborg: Stichting Couperus – collectie Veen, 2015; A.D. Kylstra, Jan P.M.L. de Vries (1890-1964): bijdragen tot een biografie met een reproductie van zijn Kampgedichten. Oegstgeest 2014 (Cahiers uit het Noorden; 29); Hans Bethge, De Chinese fluit (vert. Jan-Paul van Spaendonck). Woubrugge: Avalon Pers, 2014; Jan-Paul van Spaendonck, Bankjeszomer. Nijmegen: Flanor, 2014], De Parelduiker 20 (2015), nr. 4, pp. 184-188.

‘Schoon & haaks’[=afl. 6] [Rec. van Augusta Peaux, Nagelaten gedichten. Woubrugge: Avalon Pers, 2011;  Augusta Peaux, De wilgen, de velden, het water.  Dordrecht: Liverse, 2de herz. druk 2015;  Johan Sonnenschein, Een glorieus ding. ‘Een dag in ’t jaar’ van Herman Gorter. Rimburg: Huis Clos, 2014; Paul Claes, Meester Claus. Rimburg: Huis Clos, 2015; Het vers wint. Van en over Fens. Rimburg: Huis Clos, 2015; Corrado Hoorweg, Florilegium: een humanistische stroming in de Nederlandse dichtkunst sinds 1880. Baarn: TIEM, 2014; Flip Hammann e.a. (red.), LHW70: een liber voor een libertijn. 2015], De Parelduiker 20 (2015), nr. 3, pp. 63-68.

 
‘Schoon & haaks’[=afl. 5] [Rec. van Flip Treffers, “Vladimir Vladimirovitsj en ik”: Karel van het Reve en Nabokov. Amsterdam: Carson, 2015; Boudewijn van Houten, Onder de barbaren. Nijmegen: Flanor, 2014; Dolph Kessler (foto’s), Michiel Driebergen, Kees van Ruyven, Ruud Mey (tekst), Herman Zonderland (kaarten), Lviv, stad van paradoxen. City of paradoxes. Mauritsheech Publishers i.s.m. Apriori Publishers, Lviv, 2014; A.F.Th. van der Heijden, De ochtendgave. Den Haag: Statenhofpers, 2014], De Parelduiker 20 (2015), nr. 2, pp. 64-68.

‘Schoon & haaks’[=afl. 4] [Rec. van C.O. Jellema, Selbstfindung. Brieven aan Hans-Hermann Röhrig 1955-1996. Nijmegen: Flanor, 2014; Christine Lavant, Drie gedichten met vertalingen door C.O. Jellema. Woubrugge: Avalon Pers, 2014; Geerten Meijsing, Boedelbeschrijving: supplement september 1975. Haarlem: de Korenmaat, 2014; Geerten Meijsing, De toetssteen. Utrecht: Boktor, 2014; Geerten Meijsing, Dingen die nog te doen zijn. Kerstverhaal. Woubrugge:  Avalon Pers, 2014; Joke Haverkorn van Rijsewijk, Entfernte Erinnerungen an W. Würzburg: Daniel Osthoff Verlag, 2013; Camiel Hamans, Ben van Melick, Kees Hin, Theater Levano. Rimburg: Huis Clos, 2013; Leo Herberghs, Wie zwemt is keg. Rimburg: Huis Clos, 2014; Toon Teeken, Portret als dubbelportret. Rimburg: Huis Clos, 2014; Kees Fens, Een leven lang Elsschot. Antwerpen: Willem Elsschot Genootschap, 2014; Willem Elsschot, Het huwelijk. Ehe. Le marriage. Marriage. Utrecht: De Bucheliuspers, 2014], De Parelduiker 20 (2015), No. 1, pp. 64-68.

‘Schoon & haaks’ [=afl. 3] [Rec. van L.Th. Lehmann, De muziek van Louis Lehmann: 41 radiopraatjes bij de VPRO. Amsterdam: De Gouden Reaal, 2006L.Th. Lehmann, Composities voor piano. Amsterdam: De Gouden Reaal, 2de druk 2009; L.Th. Lehmann, Scheepsjournaal 28 april tot 8 mei 1948. Amsterdam: De Gouden Reaal, 2011; L.Th. Lehmann, Jordaankroniek. Amsterdam: De Gouden Reaal, 2014; Norbert Hummelt, Alles stil. Vert. Erik de Smedt. Bleiswijk: Studio 3005, 2014; Philip Nikolayev, De waarheid zoals die zich eens voordeed. Vert. Jabik Veenbaas. Bleiswijk: Studio 3005, 2014; Ann Jäderlund, Waarom zijn we niet in het paradijs? Vert. Lisette Leustermans. Bleiswijk: Studio 3005, 2014; Habib Tengour, Geheim op klaarlichte dag. Vert. Kiki Coumans. Bleiswijk: Studio 3005, 2014; Jacq. Boersma, Uisla, ruisend als bladeren. Een zelfportret. Utrecht: Salon Saffier, 2014 (Utrechtse Boekhoudpers; 8)]De Parelduiker 19 (2014), No. 4-5, pp. 150-154. 


'Schoon & haaks’ [=afl. 2] [Rec. van Geerten Meijsing, Boedelbeschrijving. Haarlem: De Vrienden van de Vorm, 2013; Yves Bonnefoy, Zomerregen. Vertaling Kiki Coumans. Bleiswijk: Studio 3005, 2014; Paul Celan, Jaap Geraedts, Keinerlei “Silberstreifen” am Horizont. Der Briefwechsel des Dichters mit dem Komponisten (ed. Paul Sars). Zürich-Münster: LIT Verlag, 2014; C.O. Jellema, In beelden aanwezig. Over poëzie. Houwerzijl: Uitgeverij Vliedorp, 2014; Leopold Andrian, Zeven gedichten. Vertaling C.O. Jellema. Woubrugge: Avalon Pers, 2013;  Huyck van Leeuwen, Verwaaide notities. Terhorst: Ser J.L. Prop, 2014]. De Parelduiker 19 (2014), No. 3, pp. 68-72.

‘Schoon & haaks’ [=afl. 1] [Rec. van Willem M. Roggeman, Notities voor een poëtica van de tijd. Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer, 2013;  Boudewijn van Houten, Tegengif: 1 x daags. Nijmegen: Flanor, 2013; A.H. Huussen jr., Poëzie als muzikale inspiratie: 10 Nederlandse dichters en hun componisten. Gerrit Achterberg, Carel Steven Adama van Scheltema, Frederik van Eeden, August Heyting, Selly de Jong, J.H. Leopold, Martinus Nijhoff, Adriaan Roland Holst, Margot en Marie Vos. Oegstgeest 2013 (Cahiers uit het Noorden; 28); W.H.E. van der Borch van Verwolde, Vijf brieven aan J.F. van Royen. Banholt: Ser J.L. Prop, 2013 ; Georg Trakl. Zes gedichten. Vertaling C.O. Jellema. Den Haag: Statenhofpers, 2013; Gerrit Achterberg & Marcel van Eeden, Anti-materieAntimaterie. Anti-matter. Den Haag: Bureau Claxon & Statenhofpers, 2013; Gilbert Huybens (red.), Waer is mijn lief gegaen: een onbekend Vlaams liedhandschrift uit de zeventiende eeuw. Kalmthout: De Carbolineum Pers, 2014]. De Parelduiker 19 (2014), No. 2, p. 66-72.

*‘Leopold in het Russisch’ [Recensie van J.H. Leopold, Stichi, Sankt-Peterburg, 2005]. De Parelduiker 11 (2006), No. 2, pp. 70-72.

 *‘Prozaïsch als de Hollanders zelf’ [Recensie van Plamăk No. 9/10, 2001]. De Parelduiker 7 (2002), No. 1, pp. 70-72.

‘Stalins verjaardag’ [Recensie van: Marien van der Heijden (ed.), Museums in Revolution. Four historical museums in Moscow, Stichting Beheer IISG, 1997]. Vrij Nederland 60, No. 2, 16.01.1999, p. 59.

‘Stuurloos land’ [Recensie van: Granta, No. 64, 1998]. Vrij Nederland 60, No. 7, 20.02.1999, p. 51.

*‘Afkoopsom’ [Recensie van Marente de Moor, Petersburgse vertellingen, Contact, 1999]. Vrij Nederland 60, No. 23, 12.06.1999, p. 55.

*‘Een lastpak, maar vóór alles schrijver’ [Recensie van Hans Boland, Russische zon, Bas Lubberhuizen, 1999; Alexander Poesjkin, Jevgeni Baratynski, Fjodor Tjoettsjev, Gedichten, Plantage, 1999; Alexander Poesjkin, De novellen in verzen /Verzameld werk, I, Papieren Tijger, 1999]. Vrij Nederland 60, No. 25, 26.06.1999, p. 53.

*‘Eenmaal kom ik je in Petersburg weer tegen’ [Recensie van: Marja Wiebes, Margriet Berg, Bloemlezing van de Russische poëzie, Plantage, 1997]. Vrij Nederland 59, No. 2, 10.01.1998, pp. 65-66, p. 70.

*‘Een gebed om verlost te worden van de herinnering’ [Recensie van: I.A. Boenin, Verzamelde werken, 3, G.A. van Oorschot, 1997]. Vrij Nederland 59, No. 9, 28.02.1998, p. 65.

‘Op het hart van de aarde’ [Recensie van: Petra Morsbach, Plotseling is het avond, M Bondi, 1997]. Vrij Nederland 59. No. 13, 28.03.1998, p. 73.

‘Geschonden gezicht’ [Recensie van: José Cardoso Pires, Lissabon, een logboek, Bas Lubberhuizen, 1998]. Vrij Nederland 58, No. 34, 22.08.1998, p. 65.

‘Daniil Charms (1905-1942), Russische meester van het absurdisme’ [n.a.v. uitzending van de film: Michael Kreihsl, Charms Zwischenfälle (Oostenrijk, 1996)]. VPRO Gids, No. 35, 29.08.1998, pp. 12-13.

*‘Boenins Eenzaamheid’ [Recensie van: Anna Benn & Rosamund Bartlett, Literary Russia. A Guide, Picador, 1998]. Vrij Nederland 59, No. 36, 05.09.1998, p. 61.

*‘Het Westen is te volmaakt’ [Recensie van: Emil Tode, Grensgebied, Meulenhoff, 1996]. Vrij Nederland 58, No. 2, 11.01.1997, p. 72.

‘Gretig in ‘t vruchtvlees der aarde bijten’ [Recensie van: Gabriele D’Annunzio, Madrigalen van de zomer, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1996]. Vrij Nederland 58, No. 4, 25.01.1997, p. 71.

‘Trol en knol’ [Recensie van: Alexander Poesjkin, Roeslan en Ljoedmila, Papieren Tijger, 1996]. Vrij Nederland 58, No. 5, 01.02.1997, p. 79 [zie ook ‘Herstel’ Vrij Nederland 58, No. 6, 08.02.1997, p. 79].

‘Geringe reputatie’ [Recensie van: Emmanuel Waegemans, Russische literatuur van de 18e eeuw, Benerus, 1996]. Vrij Nederland 58, No. 6, 08.02.1997, p. 79.

‘De aarde kent maar één hoofdstad’ [Recensie van: Optima 54, 1997]. Vrij Nederland 58, No. 16, 19.04.1997, p. 75.

*‘Alleen in anderhalve kamer op zijn gemak’ [Recensie van: Kees Verheul, Dans om de wereld. Fragmenten over Joseph Brodsky, Querido, 1997]. Vrij Nederland 58, No. 18, 03.05.1997, p. 69.

‘Tijdschrift’ [Recensie van De Tweede Ronde, herfst 1997]. Vrij Nederland 58, No. 42, 18.10.1997, p. 84.

*‘Onzichtbaar aanwezig’ [Recensie van: Ilja Ilf & Jevgeni Petrov, De blauwe duivel, M Bondi, 1995]. Vrij Nederland 57, No. 7, 17.02.1996, p. 73.

*‘Litouws Jeruzalem’ [Recensie van: Verena Dohrn, Baltische reizen, Atlas, 1995]. Vrij Nederland 57, No. 12, 23.03.1996, p. 83.

‘Zoete kerosine’ [Recensie van: Vier Peterburgers, De Bezige Bij, 1996]. Vrij Nederland 57, No. 13, 30.03.1996, p. 83.

*‘Het noodlottige teken van de verwondering’ [Recensie van: I.A. Boenin, Verzamelde werken, 2, G.A. van Oorschot, 1996]. Vrij Nederland 57, No. 26, 29.06.1996, p. 71.

‘Nijhoff-prijs naar Rus?’ [Recensie van: 500 let poèzii Niderlandov, KonSTanta, 1995]. De Parelduiker 1 (1996), No. 3, pp. 65-66.

‘Tijdschrift’ [Recensie van: Tijdschrift voor Slavische Literatuur, No. 21, 1996]. Vrij Nederland 57, No. 38, 21.09.1996, p. 82.

‘Russische Neerlandica’ [Recensie van: Caroline de Jonge & Barbara van Pelt, Sporen van de Russische geschiedenis in St. Petersburg, Voyage & Culture, 1996]. Vrij Nederland 57, No. 41, 12.10.1996, p. 85.

*‘De hel als de gewoonste zaak ter wereld’ [Recensie van: Varlam Sjalamov, Verhalen uit Kolyma, Bert Bakker, 1996]. Vrij Nederland 57, No. 45, 09.11.1996, p. 87.

*‘Specialist in morsige types’ [Recensie van I.A. Boenin, Verzamelde werken, 1, G.A. van Oorschot, 1994]. Vrij Nederland 56, No. 9, 04.03.1995, pp. 75-76.

*‘Poesjkins bedrieglijke eenvoud’ [Recensie van: Alexander Poesjkin, Jevgeni Onegin, Atlas, 1995]. Vrij Nederland 56, No. 26, 26.08.1995, p. 73.

‘Poedersneeuw en ijskristallen’ [Recensie van: Alexander Poesjkin, Jevgeni Onegin, Benerus, 1995]. Vrij Nederland 56, No. 51-52, 23.12.1995, p. 113.

*‘Boelgakov is eigenlijk niet zo goed’ [Recensie van: Viktor Jerofejev, Labyrint van de verdoemde vragen, Arena, 1992]. Vrij Nederland 55, No. 11, 19.03.1994, p. 86.

*‘Een enkel woord kan een stad verwoesten’ [Recensie van: Ivo Andric, The Bridge over the Drina, Harvill, 1994]. Vrij Nederland 55, No. 36, 10.09.1994, p. 79.

*‘Een dode grootvader achter een gestoofd kapoen’ [Recensie van: Saulius Kondrotas, De schaduw van de slang, Meulenhoff, 1994]. Vrij Nederland 55, No. 43, 29.10.1994, pp. 94-95.

‘Modelarbeiders’ [Recensie van: Potemkinse dorpen. Belgen in Rusland (ed. E. Waegemans), Standaard Uitgeverij, 1994]. Vrij Nederland 55, No. 49, 10.12.1994, p. 87.

*‘Alsnog omscholen tot huismeester is het devies’ [Recensie van: Ilja Ilf & Jevgeni Petrov, Het gouden kalf, M Bondi & Galerie Onrust, 1994]. Vrij Nederland 55, No. 50, 17.12.1994, pp. 110-111.

‘Het nietige van belangrijke dingen’ [Recensie van: Jaan Kross, Het vertrek van professor Martens, Prometheus, 1993]. Vrij Nederland 54, No. 9, 06.03.1993, p. 78.

‘De angstdroom van een eeuw Russische geschiedenis’ [Recensie van: Joez Alesjkovski, De hand, Bert Bakker], Vrij Nederland 54, No. 17, 01.05.1993, pp. 88-89.

‘Een literatuur als elke andere andere’ [Recensie van: Willem G. Weststeijn (ed.), Veel liefs uit Rusland. Moderne Russische verhalen, Meulenhoff, 1993]. Vrij Nederland 54, No. 27, 10.07.1993, p. 78.

*‘U als buitenlanders kunt dat niet begrijpen’ [N.a.v. The Essential Rebecca West, Penguin, 1987]. Vrij Nederland 54, No. 36, 11.09.1993, p. 81.

‘Het dodelijke karakter van het leven’ [Recensie van: Deszö Kosztolanyi, Skylark, Chatto & Windus, 1993; Jan Neruda. Prague Tales, Chatto & Windus, 1993]. Vrij Nederland 54, No. 39, 02.10.1993, p. 83.

*‘Lijmen in twaalf stoelen’ [Recensie van Ilja Ilf en Jevgeni Petrov, De twaalf stoelen, M Bondi & Onrust, 1993]. Vrij Nederland 54, No. 50, 18.12.1993, p. 87.

*‘Von Platen in Syracuse’ [Recensie van: Pino Di Silvestro, August von Platen. Morire a Siracusa, Sellerio, 1987]. Het Oog in ‘t Zeil 9 (1992), No. 3, pp. 69-70.

*‘Een nieuw boek van Georgi Markov’ [Recensie van: Georgi Markov, Kogato časovnicite sa spreli, P.K. Javorov, 1991]. Het Oog in ‘t Zeil 9 (1992), No. 3, p. 72.

‘De Belg wordt met een baksteen in zijn maag geboren’ [Recensie van: E. Waegemans (ed.), Het land van de blauwe vogel, Dedalus, 1992]. Vrij Nederland 53, No. 22, 30.05.1992, p. 83.

‘Broeder Krekel en zijn kleine lusthof’ [N.a.v.: Gabriele D’Annunzio, Lettere a Jouvence, Rosellina Archinto, 1988]. De Tweede Ronde 13 (1992), No. 2, pp. 63-70.

‘Men mag zijn heersers nooit beschuldigen’ [Recensie van: Jaan Kross, De gek van de tsaar, Prometheus, 1992]. Vrij Nederland 53, No. 33, 15.08.1992, p. 63.

‘Een lyricus van het gevaar en de triomf’ [Recensie van: Paolo Valesio, Gabriele d’Annunzio. The Dark Flame, Yale University Press 1992]. Vrij Nederland 53, No. 36, 05.09.1992, p. 77.

‘Het goede bestaat en moet geprezen worden’ [Recensie van: Tsjingiz Ajtmatov, De liefde van een vrachtrijder, De Geus, 1992]. Vrij Nederland 53, No. 45, 07.11.1992, p. 102.

*‘Het water verleent aan schoonheid zijn dubbelganger’ [Recensie van: Joseph Brodsky, De kade der ongeneeslijken, De Bezige Bij, 1992]. Vrij Nederland 53, No. 50, 12.12.1992, p. 105.

‘De Baltische frustraties’ [Recensie van: Boris Meissner, Die baltischen Nationen. Estland, Lettland, Litauen, Markus Verlag, 1990; Bernd Nielsen-Stokkeby, Baltische Erinnerungen, Lübbe, 1990; Martin van den Heuvel, David versus Goliath. Het vrijheidsstreven van Estland, Letland, Litouwen, Anthos, 1991]. NRC Handelsblad, Zaterdags Boeken Bijvoegsel, jrg. 5, No. 4, 26.01.1991, pp. 1-2.

‘Kanttekeningen bij August von Platen’ [N.a.v.: Peter Bumm, August Graf von Platen. Eine Biographie, Ferdinand Schöningh, 1990]. Het Oog in ‘t Zeil 8, No. 2, pp. 56-59.

‘Oost-Europa’ [Recensie van: Z.R. Dittrich, Uitgestelde bevrijding. Volkeren van oostelijk Europa na de Tweede Wereldoorlog, Het Spectrum, 1991]. NRC Handelsblad, Zaterdags Boeken Bijvoegsel, jrg. 5, No. 11, 16.03.1991, p. 2.

‘Litouwen’ [Recensie van: Alfred Erich Senn, Lithuania Awakening, University of California Press, 1990]. NRC Handelsblad, Zaterdags Boeken Bijvoegsel, jrg. 5, No. 19, 11.05.1991, p. 4.

*‘Ruiken aan de geur van het Oostblok’ [Recensie van: H.J.A. Hofland, De wording van het Wilde Oosten. Het Sovjet-Rijk 1984-1990, Bert Bakker, 1991]. NRC Handelsblad, Zaterdags Boeken Bijvoegsel, jrg. 5, No. 25, 22.06.1991, p. 3.

*‘Het taaiste cliché. Enige nieuwe boeken over Venetië’. Het Oog in ‘t Zeil 8 (1991), No. 4, pp. 57-60.

‘Polen’ [Recensie van: Peter Michielsen, Het eeuwige Polen. Een biografie van de
verandering, Balans, 1991]. NRC Handelsbald, Zaterdags Boeken Bijvoegsel, jrg. 5, No. 35, 26.10.1991, p. 4.

‘Vondel in Moskou’ [Recensie van: Joost van den Vondel, Tragedii, Nauka, 1988]. Het Oog in ‘t Zeil 7 (1990), No. 4, pp. 45-46.

‘Slauerhoffs ‘Oost-Azië’ in Russische vertaling’ [Recensie van: Zarja nadeždy. Vostočnyj al’manach, Chudožestvennaja literatura, 1988]. Het Oog in ‘t Zeil 6 (1989), No. 3, p. 48. 

‘Wie is de grootste Russische dichter? Ik. Biografie van Vladislav Chodasevitsj [Recensie van: David M. Bethea, Khodasevich, his life and art, Princeton University Press, 1983]’. NRC Handelsblad, Cultureel Supplement 723, 14.09.1984, p. 10.[5] Vertalingen in boekvorm

Don-Aminado, Aforismen. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2018.

Don-Aminado, Ook valsemunters hebben hun kosten. Leiden: Fragment, 2017.

Don-Aminado, Ooggetuigen zijn de gevaarlijkste vertellers: negenenegentig aforismen. [Bleiswijk:] Studio 3005, 2014 (Reeks 107).

Valeri Perelesjin, Dag en nacht: vijf verzen uit Ariël. Utrecht: Hugin & Munin, 2010.

Daniil Charms, Onverwacht drinkgelag en ander proza. Oegstgeest: Stichting De Lantaarn, 2007 (Kelderkast; 5).

Atanas Daltsjev, Ontvolkte plaatsen. Oegstgeest: Stichting De Lantaarn, 20062 (Kelderkast; 4).

Daniil Charms, Rehabilitatie. Oude Tonge: Huis clos, 2006.

Daniil Charms, Ik zat op het dak: proza, toneel, gedichten, dagboekaantekeningen, brieven (vert. [uit het Russisch] door Margriet Berg, Yolanda Bloemen, Jan Paul Hinrichs en Marja Wiebes; gekozen door Yolanda Bloemen, Amsterdam: Atlas, 1999, 20022.

Het briefje van Karel van het Reve waarin opgenomen enkele gedichten uit Valeri Perelesjins ‘Een toevallige Antinous’. Leiden: Kopwit, 1999.

Vasili Aksjonov, Generaties van de winter. Amsterdam: Ambo, 1997.

Europese nacht. Gedichten van Ivan Boenin, Vladislav Chodasevitsj, Georgi Ivanov, Dovid Knut, Boris Poplavski en Anatoli Steiger. Leiden: Plantage, 1996 (Cahiers van De Lantaarn; 63).

Atanas Daltsjev, Fragmenten. Baarn: Arethusa Pers, 1993 [=1995].

Konstantin Paustovski, Zwarte netten. Middelburg: Stichting Kunstuitleen Zeeland, 1994 (Slibreeks; 65).

Daniil Charms, Tsjak. Proza en gedichten. Gedichten vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg. Proza vertaald door Yolanda Bloemen en Jan Paul Hinrichs, Leiden: Plantage/G&S, 1993.

Atanas Daltsjev, Ontvolkte plaatsen. Baarn: Arethusa Pers, 1992.

Nikolaj Kuntsjev, Mijn gegrom beschermt het paradijs. Leiden: Plantage/G&S, 1991 (Visum; 6).

Daniil Charms, Optisch bedrog en ander proza. Maastricht: Gerards & Schreurs, 1988 (Fragmenten; 7).

Vladislav Chodasevitsj, Acht gedichten. Maastricht: Gerards & Schreurs, 1986 (Huis clos; 1).

Valeri Perelesjin, Drie vaderlanden. Maastricht: Gerards & Schreurs, 1986 (Huis clos; 2).

Valerij Perelešin, Vanuit de verte. Gedichten. Leiden: De Lantaarn, 1985, 19862 19863 (Cahiers van De Lantaarn; 35 [2de en 3de druk: De Lantaarn; 42]).

Ivan Elagin, Nikolaj Morsjen, Tussen twee spiegels. Gedichten. Maastricht: Gerards, 1985 (Visum; 2).

Vladislav Chodasevitsj, Georgij Ivanov, Boris Poplavskij, Europese nacht. Gedichten, Maastricht: Gerards, 1983, 19842 (Visum; 1).

Valerij Perelešin, Gedichten. Leiden: De Lantaarn, 1983 (Cahiers van De Lantaarn; 23).

Vladislav Chodasevitsj, Gedichten. Leiden: De Lantaarn, 1982, 19822, 19823, 19834 (Cahiers van De Lantaarn; 11).

Elisaveta Bagrjana, Gedichten. Leiden: De Lantaarn, 1981, 19832 (Cahiers van De Lantaarn; 8).


[6] Overige publicaties

Deze publicatielijst is niet compleet. Verhalen, reisverhalen, gedichten, niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen, korte stukjes van het type ‘De beste boeken van 1995’ etc. en ingezonden brieven ontbreken. Ook ontbreken talrijke artikelen die later in boekuitgaven zijn verzameld. Ook alleen op internet gepubliceerde teksten ontbreken.