donderdag 31 oktober 2013

Langs Bulgaarse kloosters in 1998

LANGS BULGAARSE KLOOSTERS 

Van 31 oktober 2013 tot 26 oktober 2016 stond hier de cyclus 'Langs Bulgaarse kloosters' die niet eerder was gepubliceerd. De tekst is inmiddels in druk verschenen in: Jan Paul Hinrichs, Brief uit Vidin (Nijmegen: Flanor, 2de druk 2015). De tekst is uit het blogbericht verwijderd maar de foto's staan er nog.


Het klooster van Rozjen, 1998.

Foto Jan Paul Hinrichs

Het klooster van Trojan, 1998.

Foto Jan Paul Hinrichs
Het klooster van Tsjerepisj, 1998.

Foto Jan Paul Hinrichs
 

Het klooster van Osenovlak, "De Zeven Tronen".

Foto Jan Paul Hinrichs

Preobrazjenski-klooster bij Veliko Tarnovo, 1998.

Foto Jan Paul Hinrichs

Sveta Troitsa-klooster bij Veliko Tarnovo, 1998.

Foto © Jan Paul Hinrichs
     

Het klooster van Batsjkovo, april 1991.

Foto Copyright © Jan Paul Hinrichs
                

zondag 27 oktober 2013

"Senhor Valério": Russische vertaling

SENHOR VALÉRIO IN RUSSISCHE VERTALING

Valeri Perelesjin in Gouda, mei 1986
Валерий Перелешин в Гауде, май 1986 г.

Foto Copyright © Jan Paul Hinrichs
In 2011 publiceerde Uitgeverij Flanor in Nijmegen Senhor Valério. In dit boekje, inmiddels in herziene versie herdrukt bij uitgeverij De Wilde Tomaat, is beschreven hoe ik via een korte ontmoeting met de Russische vertaler Jevgeni Vitkovski in Moskou in 1978 in contact kwam met de in Rio de Janeiro woonachtige Russische dichter Valeri Perelesjin (1913-1992). Het was het begin van decennia aan publicaties en onverwachte ontwikkelingen die voortduren tot op de dag van vandaag.  Het is de bedoeling dat een Russische vertaling van een bijgewerkte versie van dit boekje in het driedelige verzameld werk van Perelesjin wordt opgenomen dat momenteel in Moskou persklaar wordt gemaakt. Ondertussen is de tekst onder de titel ‘Vospominanija o «sen’ore Valerio»’ in de vertaling van Jevgeni Vitkovski alvast compleet verschenen in het literaire tijdschrift Zarubežnye zadvorki (Za-Za), No. 5, 2013, pp. 3-28.

Naschrift: De Russische tekst is compleet afgedrukt in het bericht van 10 juni 2014. 

Trefwoorden: Валерий Перелешин | Воспоминания о «сеньоре Валерио» | Ян Паул Хинрихс | Евгений Витковский | Зарубежные задворки | Valery Valerii Pereleshin

donderdag 24 oktober 2013

Nicolaas van Wijk: dertien foto's

NICOLAAS VAN WIJK: DERTIEN FOTO'S UIT TSJECHIË EN BULGARIJE

Toen ik in de jaren 2003 en 2004 een biografie van Nicolaas van Wijk (1880-1941) schreef, waren nog maar heel weinig mensen in leven die hem goed gekend hadden. Een uitzondering was Alena Maxová (1920-2013),  dochter van Prokop Maxa (1884-1961) die in 1920-1921 gezant van Tsjechoslowakije in Den Haag was. Later was hij gezant in Warschau en Sofia. Alena, die in Den Haag is geboren, kende Van Wijk vooral van de talrijke zomers die deze met de familie Maxa doorbracht in Tsjechoslowakije, Polen en Bulgarije.  Ze heeft me veel informatie gestuurd, waarvan ook in de biografie gebruik is gemaakt (zie Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941), Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2005, p. 238 e.v.). Ook leverde ze foto's waarvan er een is gepubliceerd in het boek (p. 238). Eerder dit jaar is Alena Maxová, die lang werkte als vertaalster van Bulgaarse en Engelse literatuur, in Praag overleden.
    Hierbij publiceer ik dertien foto's die Alena Maxová in 2004 schonk. Ze tonen ons Van Wijk in informele situaties: materiaal dat we uit andere bron niet kennen.

Jan Paul Hinrichs


1

Nicolaas van Wijk in Tsjechoslowakije, 1922.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs
 
2
Van Wijk met Marie Maxová en (van l. naar r.)
haar neef Jan en kinderen Alena en Prokop,
Noord-Bohemen, 1923.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs

3


 Nicolaas van Wijk en Marie Maxová en haar
kinderen (van l. naar r.) Jan, Alena en Prokop
in Noord-Bohemen, 1923.
 
Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs
 
4

Nicolaas van Wijk, Prokop Maxa en diens zoon Jan, ca. 1925.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs

5
Nicolaas van Wijk en de familie Maxa, ca. 1925.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs


6

Nicolaas van Wijk, Prokop Maxa en diens kinderen Alena en Vojta,
Tsjechoslowakije, 1931.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs

7

Nicolaas van Wijk, tweede van links, met de heer Piras (chauffeur),
Vojta Maxa, Marie Maxová, Alena Maxová en Prokop Maxa.
in het Rila-gebergte, Bulgarije, 1931.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs
 
8
 
Nicolaas van Wijk (met wandelstok) bij een bezoek aan een klooster,
Bulgarije, jaren dertig.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs
 
9

Nicolaas van Wijk (rechts) in het vrouwenklooster van
Arbanasi, Bulgarije, 1933.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs

     10

Nicolaas van Wijk en de familie Maxa in Bulgarije,
jaren dertig.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs
 
11
 
Nicolaas van Wijk bezoekt met de familie Maxa een klooster
in Bulgarije, juli 1936.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs
 
12
Nicolaas van Wijk met  (van l. naar r.) Prokop Maxa jr, Marie Maxová,
Prokop Maxa en Jan Maxa.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs 

13

Nicolaas van Wijk, Prokop Maxa en andere familieleden,
Tsjechoslowakije.

Foto © Collectie Jan Paul Hinrichs

__________________________________________________________________

| Klik op het label hieronder voor een overzicht van meer berichten over Nicolaas van Wijk op deze blog.
 

vrijdag 4 oktober 2013

Nicolaas van Wijk: bibliografie

BIBLIOGRAFIE VAN NICOLAAS VAN WIJK: AANVULLINGEN

A. Geschriften van Nicolaas van Wijk


De lange gang waar de bibliotheek stond in het
voormalige woonhuis van Nicolaas van Wijk,
Nieuwstraat 36, Leiden, 8 september 2012.

Foto © Jan Paul Hinrichs

In Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941) (Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2005), p. 344 publiceerde ik een lijst van twaalf publicaties van Nicolaas van Wijk die in de bibliografie van P.C. Paardekooper en C.H. van Schooneveld (1942) en in de lijst van aanvullingen daarop van Jos Schaeken (1988) ontbreken. Aan deze lijst uit 2005 kunnen inmiddels vijf niet eerder gesignaleerde publicaties worden toegevoegd:

[Ingezonden brief onder kop: De leiders der hulpactie schrijven ons], De Avondpost [Bijblad: Voor Hongerend Rusland], 1.3.1922. 

‘Algemene beschouwingen over de jongste Russische letterkunde’. Het Vaderland, 4.12.1927, p. 2-3 (Ochtendblad B).

 ‘Studentenjeugd in Sovjet-Rusland’. Het Vaderland, 26.11.1930, p. 4 (Ochtendblad B). Niet ondertekend.

 ‘Zur Grenze des Ost- und Westbulgarischen’. In K. Mirčev (ed.), Čuždestranni učeni za jugozapadnite bălgarski govori, Sofija: Izdatelstvo na Bǎlgarskata Akademija na Naukite, 1979, p. 101-104 [=Herdruk van artikel in Archiv für slavische Philologie 39 (1925), p. 212-216].

‘Les langues slaves du Sud’. In K. Mirčev (ed.), Čuždestranni učeni za jugozapadnite bălgarski govori, Sofija: Izdatelstvo na Bǎlgarskata Akademija na Naukite, 1979, p. 250-253 [=Herdruk van deel van artikel in  Le monde slave 14 (1937), 4, p. 76-101].
B. Geschriften over Nicolaas van WijkDe werkkamer van Nicolaas van Wijk, Nieuwstraat 36,
Leiden, 8 september 2012. Hier moet, volgens de
 overlevering, prinses Juliana als studente  viool hebben
gespeeld en lag Van Wijk opgebaard na zijn dood
 bij een Russische rouwmis.

Foto © Jan Paul Hinrichs

In onderstaande lijst staan vooral publicaties over Van Wijk of boeken en artikelen met verwijzingen naar hem die verschenen na het verschijnen van Vader van de slavistiek (hier bij recensies aangeduid als Hinrichs 2005) en de  iets uitgebreidere Engelse uitgave Nicolaas van Wijk (1880-1941): slavist, linguist, philantropist (Amsterdam-New York: Rodopi, 2006; hier bij recensies aangeduid als Hinrichs 2006). Enige publicaties waren me eerder ontgaan, zoals de recensie van A.J. Fehr jr. uit 1906 en die van Popivanova uit 1990.


Ackermann, Ekaterina. 'Novyj vzgljad na pravilo N. Van-Vejka', in M.V. Oslon (ed.), Balt0-slavjanskaja akcentologija: Materialy VII meždunarodnogo seminara. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2016, pp. 14-28. 


Aneva, Sǎbina. ‘Van Vejk, Nikolas’. In A.L. Miltenova et al. (eds.), Čuždestranna bǎlgaristika prez XX vek: enciklopedičen spravočnik. Sofija: Marin Drinov, 2008, p. 80-81.

Bercken, Wil van den. ‘Dostojevski als literair thema in het dagboek van Etty Hillesum’. Tijdschrift voor Slavische literatuur, nr. 52 (2009), p. 14-25.

Bercken, Wil van den. ‘Etty Hillesum’s Russian vocation and spiritual relationship to Dostoevsky’, in: Klaas A.D. Smelik, Ria van den Brandt & Meins G.S. Coetsier (eds.), Spirituality in the writings of Etty Hillesum: Proceedings of the Etty Hillesum conference at Ghent University, November 2008, Leiden-Boston: Brill (Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy; 11), p. 147-171.

Berkel, Klaas van & Stefan van der Poel (eds.), Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941): filosoof van het vrije denken (Hilversum: Verloren: 2016), p. 104 [=foto van een familiediner van Leo Polak, waarbij Nicolaas van Wijk, ongeïdentificeerd in het onderschrift, vooraan rechts zit, tegenover Leo Polak die vooraan links zit]

Booij, Geert. ‘Nicolaas van Wijk en de brede bachelor’ [N.a.v. Hinrichs 2005]. Forum. Nieuwsbrief van de Faculteit der Letteren, no. 1. ( http://www.letteren.leidenuniv.nl/forum/index.php3?m=322&c=287)

Cygankov, A.S. & Tereza Obolevič, Nemeckij period filosofskoj biografii S.L. Franka (novye materialy). Moskva: IF RAN, 2019 [p. 89, p. 91, p. 224]. 

Daalder, Saskia. ‘Wat aan de AVT voorafging: de Nederlandsche Phonologische Werkgemeenschap’. In Saskia Daalder, Ad Foolen, Jan Noordegraaf, Taalwetenschap in Nederland. Zestig jaar AVT (1950-2010), Amsterdam-Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen, 2010, p. 7-42.

Derksen, Rick. ‘Van Wijk als grondlegger van de Nederlandse baltistiek (I/II)’. Baltische wijzer 24 (2015), nr. 92, p. 24-26.  

Derksen, Rick. ‘Van Wijk als grondlegger van de Nederlandse baltistiek (II/II)’. Baltische wijzer 24 (2016), nr. 94, p. 20-23.  

Detrez, Raymond. ‘«Balgarite izobšto ne sa chora samo na prikazki». Vpečatlenija za Balgarija ot cholandskija slavist Nikolas van Vejk’. Istoričeski pregled 68 (2012), pp. 231-257.

Detrez, Raymond. ‘Cholandskijat ezikoved Nikolas van Vejk (1880-1941) i prinost mu km (staro)balgaristika’. Ezikov svjat = Orbis linguarum 16 (2018), 2, pp. 71-79.

Driel, Lo van. ‘Van Wijk’ [Rec. Hinrichs 2005]. Provinciale Zeeuwse Courant, 15.02.2006, p. 27.


Elson, Mark J. [Rec. Hinrichs 2006]. Canadian Slavonic Papers 48 (2006), 420-421.


Fehr Jr., A.J. [Rec. van N. van Wijk, De Nederlandsche taal, Zwolle 1906].  Museum 14 (Oct. 1906), kol. 27-30.

Genee, Inge & Jan Paul Hinrichs. ‘Introduction’. In Inge Genee & Jan Paul Hinrichs (eds.), C.C. Uhlenbeck (1866-1951): a linguist revisited. Themanummer Canadian Journal of Netherlandic Studies 31-2/32-1 (2008-2009), p. 1-9.

Gribble, Charles [Rec. Hinrichs 2006]. Slavic and East European Journal 52 (2008), p. 337.

Havránková, Marie (ed.). Pražský lingvistický kroužek v korespondenci. Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, Vilém Mathesius, Jan Mukařovský, Bohumil Trnka, Miloš Weingart: korespondence z let 1923-1970. Praha: Academia, 2008.

Hinrichs, Jan Paul. ‘De correspondentie van Nicolaas van Wijk’. In Paul Hoftijzer. Kasper van Ommen, Geert Warnar en Jan Just Witkam (eds.), Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers, 2006, p. 255-262.

Hinrichs, Jan Paul. ‘De meerwaarde van de overdruk: C.C. Uhlenbeck, N. van Wijk en hun verloren gewaande correspondentie’. In : Kasper van Ommen e.a. (eds.), Aangeraakt: boeken in contact met hun lezers.: een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer. Leiden: Scaliger Instituut / Universiteitsbibliotheek (KP; 75), p. 251-256.

Hinrichs, Jan Paul. ‘Nicolaas van Wijk: een biografie revisited’. Groniek: Historisch Tijdschrift, nr. 183, 2009, p. 219-216.

Hinrichs, Jan Paul. 'Nicolaas van Wijk: terugblik op een biografie', in Jan Paul Hinrichs, Brief uit Vidin. Nijmegen: Flanor, 2015, 2de gewijzigde druk 2015, p. 11-20.


Kortlandt, Frederik. 'Proto-Slavic *j, Van Wijk’s law, and ē-stems'. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1 (2015), p. 65-76.

Kortlandt, Frederik. 'Van Wijk's law and questions of relative chronology'. Baltistica 54 (2019), p. 29-34.

Krielaers, Michiel. ‘Gezellig, een borrel bij de prof. Bij slavist Nicolaas van Wijk (1880-1941) vonden Russische vluchtelingen onderdak’ [Rec. Hinrichs 2005]. NRC Handelsblad (Boeken), 01.06.2007, p. 34.


Leidsche herinneringen van Jogjasche oud-Leidenaars. [Batavia] : ten bate van de Vereenigde Prins Bernhard- en Spitfirefondsen [ca. 1941].

Leskien, August. Tagebücher 1892-1916 (eds. Thomas Fuchs & Birgit Staude). Dresden: Thelem, 2016 (Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde. Kleine Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde; 36), p. 216.

Limpens, Lei. Willy Dols 1911-1944. Een verwachting die niet in vervulling mocht gaan. Sittard-Geleen: Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen, 2011.

Louwerse, Nadja. ‘Anna Croiset van der Kop (1859-1914), pleitbezorgster van een Nederlandse leerstoel slavistiek’. Tijdschrift voor Slavische literatuur, nr. 60, 2011, p. 67-79.

Marčenko, Tat’jana. Russkie pisateli i Nobelevskaja premija (1901-1955). Köln: Böhlau, 2007 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, N.F., Reihe A, Band 55).

Meer, Theo van der. ‘Dien Avond - en die Rooze. De veroordeling van Piet Meertens in 1941’. In: Gert Hekma & Theo van der Meer (eds.), 'Bewaar me voor de waanzin van het recht'. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland.  Diemen: AMB, 2011, p. 123-133.

Nagel, Alexandra. ‘”Met 26 jaar opnieuw beginnen … is niet mogelyk”: een portret van Jan Bool, Etty Hillesums studiegenoot’. In Klaas A.D. Smelik (ed.), Etty Hillesum 1914-2014. Antwerpen: Garant, 2014, pp. 151-165. 

Nederlands-Vlaamse Slavistendagen Universiteit Leiden, 15 en 16 juni 2006: overzicht van bijdragen [Leiden 2006].

Otterspeer, W. Het horzelnest. De Leidse universiteit in oorlogstijd. Amsterdam: Prometheus, 2019.

Overman, Rogier. Een welkom academisch gezelschap. Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007. Amsterdam: Aksant, 2008.

Pierzchała, Henryk. Pomocne dłone europejczyków (1939-1945). Kraków: Wydawnictwo i Poligrafia Pijarów, 2005.

Pijnenburg, W.J.J. ‘Wijk, Nicolaas van’. In Harro Stammerjohann (ed.), Lexicon grammaticorum: a bio-bibliographical companion to the history of linguistics. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 20092, p. 1639-1640.


Popivanova, Antonija. ‘Nikolas Van Vejk – žitejski i tvorčeski pat’. Palaeobulgarica 14 (1990), 2, pp. 112-115.

Regenhardt, Jan Willem. Mischa’s spel en de ondergang van familie Hillesum. Amsterdam : Balans, 2012.

Sanders, Ewoud. [Rec. Hinrichs 2005]. In ‘Ramsj’. NRC Handelsblad, 13.03.2009, Boeken, nr. 11, p. 15.

Schaeken, Jos. ‘’Weest voor alles Neerlandici!’. Nicolaas van Wijk (1880-1941), slavist’ [Rec. Hinrichs 2005 en 2006]. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 123 (2007), p. 251-257.

Schoonheim, Pieter. ‘J. Ginsberg: antiquaar en boekverkoper’. Frons 28 (2008), nr. 2, p. 20-24.

Šmelev, I.S. Perepiska s O.A. Bredius-Subbotinoj. Neizvestnye redakcii proizvedenij, 3 (dopolnitel’nyj, č. 1). Moskva: ROSSPÈN, 2005.

Solnceva, N.N. Ivan Šmelev: žizn’ i tvorčestvo. Žizneopisanie. Moskva: Èllis Lak, 2007.

Stroom, G.P. van der. Jac. van Ginneken onder vuur. Over eigentijdse en naoorlogse kritiek op de taalkundige J.J.A. van Ginneken S.J. (1877-1945). Münster: Nodus Publikationen, 2012 (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; 68).

Toman, Jindřich (ed.), Letters and other materials from the Moscow and Prague Linguistic Circles, 1912-1945. Ann Arbor: Michigan Slavic publications, 1994 (Cahiers Roman Jakobson; 1).

Trubeckoj, N.S. Pis’ma k P.P. Suvčinskomu 1921-1928 (ed. K.B. Ermišina). Moskva: Biblioteka-fond “Russkoe Zarubež’e: Russkij put’, 2008.

Trümper, Hellen. ‘Nicolaas van Wijk: vader van de slavistiek’ [Rec. Hinrichs 2005]. Levende Talen Magazine 93 (2006), nr. 3, p. 28-29.

Vaan, Michiel de. 'Schrijnens Handleiding honderd jaar'. http://www.neerlandistiek.nl/2017/03/schrijnens-handleiding-honderd-jaar/#more-12931 (2 maart 2017).

Verhaar, Peter. ‘Nicolaas van Wijk: Slavist, taalkundige en filantroop’ [Rec. Hinrichs 2006]. Doelwit. Personeelsblad van de Universiteitsbibliotheek Leiden 22 (2006), p. 47-49.

Voskuil, J.J. Het Bureau, 3. Plankton. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1997 [p. 604].

Weijts, Christiaan.  ‘Mysterieuze oerfiguur. Biografie van Leidse slavist en rector-magnificus Nicolaas van Wijk (1880-1941)’  [=Interview met J.P. Hinrichs]. Mare 29, nr. 10 (10.11.2005), p. 9.

Willemsen, Cees. ‘Vader, zoon en geest van de slavistiek. Twee Nederlandse slavisten en ‘de Rus’’ [Rec. Hinrichs 2005 en Hans Boland, Mijn Russische ziel, Amsterdam, 2005]. Trouw, 11.02.2006, p. 19 (Letter & Geest).

Willemsen, Cees [Rec. Hinrichs 2005 en Hans Boland, Mijn Russische ziel, Amsterdam, 2005]. Tijdschrift voor Slavische literatuur, nr. 43, 2006, p. 75-77.

Withuis, Jolande. Juliana: vorstin in een mannenwereld. Amsterdam: De Bezige Bij, 2016.

Wortel, Dick. ‘In memoriam dr. F. de Tollenaere’. Neerlandia / Nederlands van Nu 114 (2010), nr. 1, p. 38.

Jan Paul Hinrichs

| Klik op het label hieronder voor een overzicht van meer berichten over Nicolaas van Wijk op deze blog.