zondag 17 mei 2015

Schoon & haaks [afl. 5]

SCHOON & HAAKS [AFL. 5]

In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de vijfde aflevering staan recensies van de volgende boeken:
  • Flip Treffers, “Vladimir Vladimirovitsj en ik”: Karel van het Reve en Nabokov. Amsterdam: Carson, 2015.
  • Boudewijn van Houten, Onder de barbaren. Nijmegen: Flanor, 2014.
  • Dolph Kessler (foto’s), Michiel Driebergen, Kees van Ruyven, Ruud Mey (tekst), Herman Zonderland (kaarten), Lviv, stad van paradoxen. City of paradoxes. Mauritsheech Publishers i.s.m. Apriori Publishers, Lviv, 2014.
  • A.F.Th. van der Heijden, De ochtendgave. Den Haag: Statenhofpers, 2014.

| Zie verder Jan Paul Hinrichs, ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 20 (2015), nr. 2, pp. 64-68.