zaterdag 4 maart 2023

Het dagboek van Sanne Bruinier (artikel verschenen)

HET DAGBOEK VAN SANNE BRUINIER (ARTIKEL VERSCHENEN)

In De Parelduiker verscheen een artikel over het dagboek van kunstenares Sanne Bruinier (1875-1951) waarover voor zover bekend niet eerder iets werd bericht. Bij dit artikel zijn drie portretten van Sanne Bruinier door Bertha van Hasselt (1878-1932) afgedrukt: twee litho's en een schilderij op doek. 

| Zie verder: Jan Paul Hinrichs, ‘“Vreemd is alles gelopen in die jaren…” Sanne Bruinier: een onbekend dagboek uit Parijs, Florence, Warschau en Dornach’, De Parelduiker 28 (2023), nr. 1, pp. 33-42.

Zie elders op dit blog voor een recenter artikel over het Poolse dagboek van Sanne Bruinier.

Schoon & haaks [afl. 43]

SCHOON & HAAKS [AFL. 43]

In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de drieënveertigste aflevering (2023, nr. 1) staan recensies van de volgende boeken:

 

·        Max de Jong, Verzamelde gedichten. ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2022.

·        Bob Polak, Bij het gedicht Heet van de naald van Max de Jong. Leiden: Fragment, 2022.

·        L.H. Wiener, Over tijd en ruimte heen. Max de Jong revisited. 2022. Leiden: Fragment, 2022.

·        L.H. Wiener, Open brief aan P.F. Thomèse [Wel en wee door de jaren heen]. 2022. Leiden: Fragment, 2022.

·        Amœne van Haersolte, Het ganzenbord. Utrecht: Salon Saffier, 2022.

·        Aleksandr Poesjkin, Jevgeni Onegin. Roman in verzen. Vert. Arie van der Ent. Antwerpen: Benerus, 2022.      

| Zie verder: Jan Paul Hinrichs, ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 28 (2023), nr. 1, pp. 70-75.