zaterdag 26 februari 2022

Schoon & haaks [afl. 38]

SCHOON & HAAKS [AFL. 38]

 In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de achtendertigste aflevering (2022, nr. 1) staan recensies van de volgende boeken:

·    Jaap van der Bent, De dichter die het niet wilde zijn. Leven en werk van Louis Lehmann. Enschede: AFdH, 2021.

·    Erik Bindervoet, Gij zult niet bloemlezen. Een keuze uit de poëzie van Louis Lehmann. Enschede: AFdH, 2021.

·    Klaas Ruitenbeek e.a., F.C. Terborgh, China en de VVAK. Themanummer van Aziatische kunst 51 (2021), nr. 4.

·    Niels Bokhove & Arne Zuidhoek, De laatste levensmaanden van H. Marsman: een kroniek. Utrecht: Salon Saffier, 2021.

·    Johann Wolfgang Goethe, Het Dagboek. Vert. Ard Posthuma. Woubrugge: Avalon Pers, 2021.

·    Johann Wolfgang Goethe, Urworte. Orphisch. Vert. Ard Posthuma. Woubrugge: Avalon Pers, 2021.

| Zie verder: Jan Paul Hinrichs, ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 27 (2022), nr. 1, pp. 71-76.