vrijdag 9 december 2016

Verschenen: artikel over Walter Benjamin

WALTER BENJAMIN, ASJA LACIS EN RIGA


Zojuist verscheen een artikel over Walter Benjamin: over zijn verblijven op Capri en in Riga en verbintenis met de Letse theaterregisseur Asja Lacis. Zie verder: Jan Paul Hinrichs, ‘Van Capri naar Portbou. De lange vlucht van Walter Benjamin’, Passage. Tijdschrift voor Europese literatuur & cultuur 3 (2016), nr. 4, pp. 5-15.

maandag 5 december 2016

Schoon & haaks [afl. 13]

SCHOON & HAAKS [AFL. 13]

In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de  rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de dertiende aflevering (2016, nr. 5) staan recensies van de volgende boeken:
  • C.O. Jellema & Jan Siebelink, Uit diepe verwantschap. Een briefwisseling. Nijmegen: Flanor, 2016.
  • A.L. Snijders, Achterstand. Haarlem: Lojen Deur Pers, 2015
  • P.F. Thomése, Begrafenismuziek. Haarlem: Lojen Deur Pers, 2016.
  • Rob Bindels, Nescio. De man die iets miste. Rimburg: Huis Clos, 2016.
  • Ton den Boon (ed.), Wie wil stralen die moet branden. Citaten en aforismen van Lucebert. Met een inleiding over de invloed van Lucebert op de Nederlandse taal. Varik: De Weideblik, 2016.
  • Paul Valéry, Tien charmes. Vert. Paul Claes. Bleiswijk: Vleugels, 2016.

| Zie verder Jan Paul Hinrichs, ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 21 (2016), nr. 5, pp. 63-67.