donderdag 13 oktober 2022

Schoon & haaks [afl. 41]

SCHOON & HAAKS [AFL. 41]

 In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de eenenveertigste aflevering (2022, nr. 4) staan recensies van de volgende boeken:


·        Arie van der Ent (vert.), Vermoorde dichters almanak. Onvrijwillig gestorven 1919-1944. Rotterdam: Woord in blik, 2022.

·        Lina Kostenko, Cipressen branden. Zestig gedichten (vert. Arie van der Ent). Rotterdam: Woord in blik, 2022.

·        J.J.C. Dee, Verdwijnen in een woord. Dichter en gedicht in de poëzie van C.O. Jellema. Nijmegen: Flanor, 2022.

·        Vladimir Majakovski, Conclusie. Middelburg: De Roofprint Pers, 2022.

·        Kester Freriks, De grachtengordel revisited. Woubrugge: Avalon Pers, 2022.

·        Alex Roeka, Tutto l’infuriare del mondo. Vert. Patrizia Filia. Roma: Edizioni Ensemble, 2022. 

| Zie verder: Jan Paul Hinrichs, ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 27 (2022), nr. 4, pp. 70-75.