maandag 23 september 2019

Europese nacht: nieuwe uitgave (boek verschenen)

EUROPESE NACHT: NIEUWE UITGAVE VERSCHENEN 

Zojuist verscheen bij uitgeverij Flanor een nieuwe uitgave van Europese nacht, het boek met vertalingen uit het werk van Russische emigrantendichters dat voor het eerst in 1983 verscheen bij uitgeverij Gerards in Maastricht. Toen bevatte het werk van drie dichters. In de derde druk die in 1997 bij Plantage verscheen, was dit aantal verhoogd tot zes. Deze nieuwe, volledig herziene uitgave bevat werk van negen Russische dichters: Ivan Boenin, Vladislav Chodasevitsj, Georgi Ivanov, Boris Poplavski, Dovid Knoet, Anatoli Steiger, Valeri Perelesjin, Ivan Jelagin en Nikolaj Morsjen. Zie voor meer informatie de verantwoording die onder de foto is afgedrukt.

Zie verder: Jan Paul Hinrichs, Europese nacht. Negen Russische dichters. Nijmegen: Flanor, 2019 (Flanor; 91) 


Jan Paul Hinrichs, Europese nacht. 
Negen Russische dichters (Nijmegen: Flanor, 2019)

ISBN 978-94-92432-08-7

Uit de Verantwoording: 

"Deze uitgave heeft een lange voorgeschiedenis. De titel Europese nacht is oud, maar dit boek verschilt inhoudelijk sterk van een eerdere vertaling die lang geleden onder deze titel uitkwam.
In 1983 verscheen Europese nacht als debuutuitgave van Gerards, uitgever te Maastricht. Een tweede, bijgewerkte druk verscheen in 1984. Beide edities bevatten werk van drie dichters: Vladislav Chodasevitsj, Georgi Ivanov en Boris Poplavski. Een derde, sterk ingekorte maar ook weer met gedichten van Ivan Boenin, Dovid Knoet en Anatoli Steiger uitgebreide druk van Europese nacht verscheen in 1996 bij Plantage in Leiden.
In 1985 verschenen bij De Lantaarn in Leiden gedichten van de Braziliaanse Rus Valeri Perelesjin onder de titel Vanuit de verte (2de druk 1986; 3de druk 1986). Uitgeverij Gerards publiceerde in hetzelfde jaar Tussen twee spiegels, een keuze uit de poëzie van de Amerikaanse Russen Ivan Jelagin en Nikolaj Morsjen.
Talrijke vertalingen stonden voor boekpublicatie in de literaire tijdschriften De Tweede Ronde, Tirade, Hollands Maandblad, Restant, New Found Land en Het Oog in ’t Zeil. In 1986 verschenen gedichten van Vladislav Chodasevitsj nog in de bibliofiele uitgave Acht gedichten, de eerste uitgave in de Huis Clos-reeks, toen nog uitgegeven door Gerards & Schreurs te Maastricht.
Na 1986 heb ik vrijwel geen Russische poëzie meer vertaald. Voor deze uitgave is al het vertaalwerk van lang geleden opnieuw geordend. Een aanzienlijk aantal vertalingen heb ik hier weggelaten, vrijwel alle andere zijn gewijzigd. Zo ontstond onder de oude titel Europese nacht en een nieuwe ondertitel deze bundel, waarin gedichten van negen dichters uit drie boekuitgaven zijn opgegaan."


[Jan Paul Hinrichs]