vrijdag 20 mei 2016

Schoon & haaks [afl. 10]


SCHOON & HAAKS [AFL. 10]

In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de  rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de tiende aflevering (2016, nr. 2) staan recensies van de volgende boeken:

  • Lo van Driel, Jan H. Eekhout. Een plooibaar talent. Aardenburg: Drukkerij Durenkamp, 2015.
  • C.O. Jellema, Mijn beste lezer. Brieven aan mijn broer. Nijmegen: Flanor, 2015.
  • Geerten Meijsing, Brieven aan Nanne Tepper. Den Haag: Statenhofpers, 2015.
  • William Blake, Verzen van Onschuld en van Ervaring die de tegenovergestelde toestanden van de menselijke ziel laten zien. Vert. Cornelis W. Schoneveld. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2016.
| Zie verder Jan Paul Hinrichs, ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 21 (2016), nr. 2, pp. 63-67.