woensdag 20 maart 2013

Interview met Oegstgeester Courant, 20 maart 2013

‘ALS HET OVER ODESSA KAN, WAAROM DAN NIET OVER OEGSTGEEST’

Zie voor een interview onder deze titel door Willemien Timmers, verschenen in de Oegstgeester Courant (20 maart 2013, p. 17), de Facebook-pagina’s van De Parelduiker. Het interview vond plaats naar aanleiding van het verschijnen van het artikel ‘“Fantastisch oord in het meer dan rottige Oegstgeest”. Een lommerrijk dorp en zijn schrijvers (1)’ dat verscheen in De Parelduiker 18 (2013), nr. 1, pp. 41-57. Dit is het eerste deel van een serie van drie. In dit eerste deel is onder meer aandacht voor Oegstgeester motieven in het werk van Jan Wolkers, F.B. Hotz, Nescio en J. van Oudshoorn.Jan Paul Hinrichs, De poëzie van een enclave.
Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2017.
 isbn 978 90 824288 6 5.
Verkrijgbaar bij de boekhandel.
www.dewildetomaat.nl