maandag 30 december 2013

Willem Elsschot: Brieven (Recensie)

[DE BESTE BOEKEN VAN 1993]

Het meeste genoegen heeft dit jaar Willem Elsschot me bezorgd. Zijn Brieven (Querido,  f 89,-) bieden veel meer dan bijeengesprokkelde biografische documenten en voorbeeldig onnadrukkelijk door de tekst verweven illustraties. Dit is interessante, geestige lectuur waarin Elsschot over vele jaren raadselachtig consequent was in stijl en levenshouding. De briefschrijver Elsschot heeft schijnbaar altijd hetzelfde humeur, is steeds van goede wil zonder van eigen standpunten af te wijken en is nooit uit het veld geslagen. Eigenlijk is dit ook een leerboek voor bondige correspondentie, niet in de laatste plaats voor ‘mannen van zaken’. De  brieven doen geloven dat de schrijver Elsschot en de levenslange reclameman De Ridder elkaar weinig ontlopen. Dat het herlezen van Elsschots Verzameld werk na Brieven weer een geheel nieuwe ervaring was, toont voor mij de grote waarde van dit materiaal aan.

Jan Paul Hinrichs

| Eerder verschenen in Vrij Nederland, 25 december 1993, p. 106.