zondag 17 december 2017

J.M.A. Biesheuvel: Zwanezang (Recensie)

ZWANEZANG VAN J.M.A. BIESHEUVEL
 
Sinds de Van Oorschot-uitgave van het driedelige Verzameld werk (2008) geeft J.M.A. Biesheuvel (1939) zijn spaarzame nieuwe werk meestal bibliofiel uit bij de Avalon Pers van Jan Keijser. De pers opereert in de luwte: zelfs op de website van Drukwerk in de Marge staan de uitgaven niet aangekondigd. Meestal gaat het bij Biesheuvel om dunne boekjes maar met Zwanezang  verscheen een vrij substantiële bundel van verhalen en ‘kantlijnverhaaltjes’ die in de jaren 2013-2016 in Hollands Maandblad stonden. Volgens een mededeling van de uitgever had het kantlijngedicht ‘John P. en ik’, over Biesheuvels vriendschap met anglist John Peereboom (1924-2010), ook in het boekje gemoeten, maar ontving hij de tekst toen alles al bij de binder was. Zo kregen we een gebonden bundel en een dun supplement. Een deel van de exemplaren van Zwanezang is wegens ziekte van Biesheuvel getekend door zijn vrouw Eva aan wie het boekje is opgedragen. Biesheuvel schittert vanouds  in het verhaal ‘Sisyphus’ waarin het leven tot een kafkaëske parabel is gereduceerd. De ik-persoon moet in een onbewoonde wereld schapen binnen een afrastering brengen en krijgt eten van een onbekende die steeds weer de afrastering openzet: ‘Iemand – wie? een kennis, een vriend, mijn vader? – helpt mij en werkt mij tegelijk tegen. [...] In mijn droom zag ik de man die me eten bracht en het hek opende en dichtdeed. Het was inderdaad mijn vader!’

 
J.M.A. Biesheuvel, Zwanezang. 2016. 29 p. 150 ex. € 40 | J.M.A. Biesheuvel, John P. en ik. 2016. 3 p. 80 ex. € 7,50 (Avalon Pers, Leidse Slootweg 4, 2481 KH Woubrugge avalonpers@hetnet.nl)

| Eerder verschenen in de rubriek 'Schoon & haaks', De Parelduiker 22 (2017), nr. 1, p. 69.