zaterdag 2 november 2019

Hein van Stekelenburg: Moos Cohen 1901-1942 (Recensie)


MOOS COHEN EN DE FRIEDESCHE MOLEN

Moos (Mozes) Cohen (1901-1942), een in Tiel geboren Joodse schilder en tekenaar, probeerde in 1942 met zijn vrouw vanuit Amsterdam via Frankrijk Zwitserland te bereiken. Aan de Zwitserse grens hielden de Duitsers hen aan, volgens getuigenissen na verraad van Franse gendarmes die de weg hadden gewezen. Cohen belandde in doorgangskamp Drancy en werd eind 1942 in Auschwitz vermoord. Zijn niet-Joodse vrouw kon naar Nederland terugkeren, maar toonde geen belangstelling meer voor Cohens werk dat hij bij een vriendin in bewaring had gegeven. Dat verklaarde althans deze vriendin nadat ze de ruim tweeduizend tekeningen en schilderijen in 1988 voor 750 gulden aan uitdragerij Mevius & Italiaander aan de Overtoom had verkocht. Deze verkocht de collectie voor 17.000 gulden door aan Hein van Stekelenburg van antiquariaat De Friedesche Molen in de Rosmarijnsteeg. Het Joods Historisch Museum bood daarop het dubbele, maar Van Stekelenburg vond dat veel te weinig. De rechtmatigheid van zijn aankoop is in twijfel getrokken, omdat het niet ondubbelzinnig vastligt wie de eigenaar was (Het Parool, 17 november 2007). Of de collectie na deze voorgeschiedenis ooit nog te verkopen is? De handgeschreven verklaring die de inmiddels overleden vriendin ná de transactie op verzoek van Van Stekelenburg maakte, zal in ieder geval minimale rechtswaarde hebben. Van Stekelenburgs versie van dit gebeuren, ondersteund door rekeningen, taxatierapporten en andere documenten staat in het boek Moos Cohen 1901-1942. De vruchten rijpen: of ik rijpen zal? De ondertitel verwijst naar de titel van een schilderij van Cohen. Het fraai uitgegeven boek bevat afbeeldingen van honderden aquarellen, tekeningen en schilderijen van Cohen. Van Stekelenburg geeft nauwelijks kunsthistorische informatie over de afzonderlijke stukken uit zijn collectie: vrijwel geen titels, dateringen, verwijzingen of identificaties van geportretteerde personen. Maar Moos Cohens prachtige portretten uit de realistische school, die decennia ongezien op een zolder op de Stadionkade lagen, spreken voor zich.

Hein van Stekelenburg, Moos Cohen 1901-1942. De vruchten rijpen: of ik rijpen zal? Amsterdam: De Friedesche Molen, 2018. 192 p. € 20 (Jan de Louterstraat 10, 1063 kx Amsterdam, info@friedeschemolen.nl).

| Eerder verschenen in de rubriek 'Schoon & haaks' in De Parelduiker 23 (2018), nr. 5, pp. 73-74.