dinsdag 17 mei 2022

Schoon & haaks [afl. 39]

 SCHOON & HAAKS [AFL. 39]

In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de negenendertigste aflevering (2022, nr. 2) staan recensies van de volgende boeken:

·    Rémon van Gemeren, Een verschoppeling met vuurkracht. Portret van Chr.J. van Geel. Utrecht: IJzer, 2021.

·    Aad Meinderts, ‘Uit geil en bloed bestaat dit rotte leven!’ Max Kijzer (1893-1944). Nijmegen: Flanor, 2021.

·    Kees Verheul, Herleefd vermogen. Nijmegen: Flanor, 2022.

·    Vladislav Chodasevitsj, Een uitstapje naar Porchov. Vert. Monse Weijers. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2021.

·    Peter Verstegen, Verzamelde gedichten. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2019.

·    Vic van de Reijt,  Van Fons voor Fons. Elsschots opstellen voor zijn kleinzoon. Antwerpen: Willem Elsschot Genootschap, 2021.

·    Giorgio Faggin (vert.), Poesi olandesi del Novecento. Novi Ligure (AL): Edizioni Joker, 2022.

·    Kevin Toma, Film Noir. Een ode. Leiden: Fragment, 2021.

Zie verder: Jan Paul Hinrichs, ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 27 (2022), nr. 2, pp. 69-75.