donderdag 1 december 2022

F.B. Hotz: Stralend koper (Recensie)

F.B. HOTZ OVER PAUL WHITEMAN

De Statenhofpers bracht in de jaren 2016-2019 drie uitgaven met onbekend of ongebundeld materiaal van F.B. Hotz (1922-2000) op de markt. De Carbolineum Pers gaat op de ingeslagen weg voort. Na een herinnering aan Leidse antiquariaten (deze rubriek 2021/2) komt handdrukker Boris Rousseeuw nu met Stralend koper, een stuk over Paul Whiteman (1890-1967) in Nederland dat in 1986 in Vrij Nederland stond. Aanleiding was toen de zestigste verjaardag van de jazzconcerten van Whiteman in 1926. Helaas ontbreekt een nawoord over jazz en Whiteman bij Hotz waarover zo veel valt te zeggen. De verantwoording verzwijgt dat de titel in Vrij Nederland luidt: Er heerschte een eenheidsgeest van verrukking, van geëlectriseerd zijn, van opgenomen te worden in deze jazzstroom van zaligheden. Ongetwijfeld is deze weinig Hotziaanse titel door de redactie bedacht. Maar dat geeft een drukker geen vrijbrief zelf wat te verzinnen en dat niet te verantwoorden. Ook de befaamde jazzarchivaris Herman Openneer (1935-2017) blijft buiten beeld: in samenwerking met hem kwam de Vrij Nederland-publicatie tot stand. Verder is het een prachtig boekje. Het stuk van Hotz is een historisch onderzoekje over Whitemans optredens in 1926, aangevuld met persoonlijke herinneringen: ‘Een oom van mij zag Whiteman in het Concertgebouw en sprak daar 35 jaar later nóg over.’ Pikant is de verwijzing naar de Nieuwe Scheveningsche Courier die via de Liste d’Arrivés van het Kurhaus alle musici van het 27-koppige orkest vermeldt: ‘Aardig is dat de nauwgezette Coerier ons hierdoor beter inlicht over de exacte Whiteman-bezetting dan alle latere publicisten samen’. Privacy bestond toen niet.

 

F.B. Hotz, Stralend koper. Paul Whiteman in Nederland. Kalmthout: De Carbolineum Pers, 2021. 55 ex. 44 p. € 65 (www.carbolineumpers.be)


| Eerder verschenen in de rubriek 'Schoon & haaks', De Parelduiker 26 (2021), nr. 5, pp. 74-75.