zaterdag 7 april 2018

Don-Aminado: Aforismen (verschenen)

DON-AMINADO: AFORISMEN IN VERTALING VERSCHENEN

Op 6 april 2018 verscheen bij uitgeverij De Wilde Tomaat een vertaling van aforismen van de Joods-Russische schrijver Don-Aminado. De flaptekst luidt:


 ‘Behandel uw eigen vrouw alsof ze niet uw vrouw is, maar die van iemand anders’, ‘Ooggetuigen zijn de gevaarlijkste vertellers’… Het zijn aforismen van Don-Aminado, pseudoniem van de Joods-Russische schrijver Aminad Petrovitsj Sjpoljanski (1888-1957). Hij werkte als advocaat en schrijver in Moskou en week na de
revolutie uit naar Parijs. Zijn aforismen, gedichten en feuilletons, die in kranten verschenen, genoten onder Russische emigranten een grote bekendheid. Na zijn dood was het decennia stil rond Don-Aminado. Na de Perestrojka volgde een herontdekking van zijn werk in Rusland. De aforismen van Don-Aminado doen vaak algemeen menselijk aan, maar herkenbaar blijven de specifieke omstandigheden van het emigrantenbestaan die eraan ten grondslag liggen. Daarin ligt ook de originaliteit van dit werk dat zich met al zijn sarcastische humor, gecomprimeerdheid en scherpzinnigheid met het beste in het aforistische genre kan meten. Aforismen is de eerste substantiële uitgave van Don-Aminado die in vertaling verschijnt. Het nawoord van vertaler Jan Paul Hinrichs bevat een introductie op zijn leven en werk.
 
Uit het nawoord:
 
Verspreid verschenen in bloemlezingen en op het internet talrijke vertalingen van aforismen en gedichten van Don-Aminado, maar aparte uitgaven bestaan tot dusverre alleen in het Nederlands. Het gaat om twee bibliofiele uitgaven met een gezamenlijke oplage van iets meer dan honderd exemplaren. Studio 3005 te Bleiswijk publiceerde in 2014 een bundeltje van negenennegentig aforismen onder de titel Ooggetuigen zijn de gevaarlijkste vertellers. Hier staan alleen ‘oneliners’ in. Een nieuwe selectie van tweeënnegentig stuks verscheen in 2017 bij uitgeverij Fragment in Leiden onder de titel Ook valsemunters hebben hun kosten. Deze uitgave bevat naast ‘oneliners’ ook enkele spitsvondigheden van twee of drie regels die de genoemde Russische uitgave uit 2000 als ‘miniaturen’ bestempelt. Dit nieuwe boek bundelt beide uitgaven, met enige tekstuele veranderingen, en bevat veel niet eerder vertaald materiaal.
 
| Zie verder: Don-Aminado, Aforismen. Uit het Russisch vertaald en van een nawoord voorzien door Jan Paul Hinrichs. Amsterdam: De Wilde Tomaat, 2018. 49 pp.