zondag 8 april 2018

Jacobus van Looy en de Battle of the Somme (Recensie)

JACOBUS VAN LOOY EN DE BATTLE OF THE SOMME
 
Vanaf september 1916 vertoonden Nederlandse bioscopen de Britse documentaire The Battle of the Somme over de slag die op dat moment nog volop woedde en al tienduizenden slachtoffers had gemaakt. Tachtiger Jacobus van Looy (1855-1930) bezocht een voorstelling en schreef er het 432 regels tellende gedicht ‘Het verhaal van den provinciaal’ over dat in maart 1917 in De Nieuwe Gids verscheen. Het lijkt meer een modernistisch verhaal dan een gedicht en staat ver van de gezapige sonnettencultuur van de Tachtigers. Van Looy schetst een broeierig beeld van deze ‘mediagebeurtenis’: een zaal met orkest, sigarenrook, vol gemobiliseerde soldaten en opgewonden burgers waarvan velen voor het eerst de dood op het bioscoopdoek zien. De werkelijkheid van de slag verbijstert: ‘Het was of allen waren in versteeniging, / Een moeder raakte aan den arm haars zoons, bij ongeval, / En dat was al.’ Aan het einde beseft de provinciale bioscoopganger maar al te goed dat het in eigen land nog vrede is maar ’s nachts droomt hij dat hij ‘eigenhandig in een tuin een mensch begroef, /. Tusschen het wuivelende gras, / En ik was / Die doode zelf.’ Onder redactie van Geert Buelens verscheen een heruitgave van dit bijzondere gedicht, met voortreffelijke, informatieve opstellen eromheen. Uit de inleiding blijft me de opmerking bij dat veel Britse bioscoopbezoekers in de film hun mannen, zoons of vaders naar de camera zagen glimlachen, wetende dat ze inmiddels waren gesneuveld. Hoe kwam dat aan in 1916, toen nog vrijwel niemand een familielid op bewegend beeld had gezien? Ik blijf fervent tegenstander van het bij boeken voegen van DVD’s, want die zijn over een paar jaar allemaal kapot, maar ter informatie: men krijgt er nog een film bij van Leo van Maaren met interviews met deskundigen en de tekst van het gedicht, gelezen door Krijn ter Braak. Zonder Huis Clos was dit een plichtmatige, louter academische uitgave geweest. Nu hebben we een subliem door Piet Gerards vormgegeven boek, met de fraaiste en toepasselijk meest vlammende titelpagina uit de reeks die vijf bladzijden in beslag neemt. Ondertussen heeft Huis Clos, actief sinds 1986, in de wandelgangen het einde van haar activiteiten aangekondigd. Ik hoop dat dit vals alarm is. Weinig uitgeverijen zijn in staat middels vormgeving een onbekende historische tekst zo’n onverwachte relevantie en urgentie te bezorgen.

Geert Buelens (red.), Plots hel het werd. Jacobus van Looy en de Battle of the Somme. Rimburg: Huis Clos, 2015. 111 p. € 27,50 (Gerard Terborghstraat 16 hs, 1071 TM Amsterdam willemvandeweteringh@uitgeverijhuisclos.nl).

| Eerder verschenen in de rubriek 'Schoon en haaks', De Parelduiker 22 (2017), nr. 2/3, pp. 168-169.