vrijdag 12 mei 2023

Het graf van J. van Oudshoorn in Den Haag: zeven foto's op vrijdag 12 mei 2023

HET GRAF VAN J. VAN OUDSHOORN IN DEN HAAG: ZEVEN FOTO'S OP VRIJDAG 12 MEI 2023

In vervolg op de foto's van de Haagse adressen van J. van Oudshoorn hierbij enige foto's van zijn graf op de Algemene Begraafplaats in Den Haag (A1/V36/20), alle gemaakt op vrijdag 12 mei 2023. Het opschrift op de linkerpagina van het opengeslagen boek op het monument is nauwelijks nog leesbaar. Leesbaar is wel dat onder de naam J.K. Feijlbrief het pseudoniem in de steen is gegrafeerd. Een foto van de steen uit 1982 die Wam de Moor in deel 2 van zijn Van Oudshoorn-bibliografie publiceert (links van p. 683), laat zien dat ruim veertig jaar geleden het opschrift al moeilijk leesbaar was. Vermoedelijk stond er toen (en staat er nu nog altijd): 'J.K. Feijlbrief / pseudoniem / J. van Oudshoorn / Nederlands letterkundige / Ridder in de Orde / van Oranje-Nassau / [onleesbaar = geboortedatum? sterfdatum?]'. Op de rechterpagina moet dan staan: 'M.E.G. Feijlbrief / Teichner / [onleesbaar = geboortedatum? sterfdatum?]'.

V0lgens Van Oudshoorn-biograaf Wam de Moor (II, p. 729) luidde de tekst op de linkerpagina oorspronkelijk: 'J.K. Feijlbrief / pseudoniem / J. van Oudshoorn / Ridder in de Orde / van Oranje Nassau'. Geboorte- en sterfdatum stonden oorspronkelijk op de rechterpagina. De naam van echtgenote Marie Feijlbrief-Teichner, die in 1969 in het graf is bijgezet, is  later in de rechterpagina gegrafeerd. Toen is blijkbaar ook de tekst op de linkerpagina aangepast. 

Het graf van J. van Oudshoorn, Algemene Begraafplaats,
Den Haag, 12 mei 2023
Foto © Jan Paul Hinrichs

Het graf van J. van Oudshoorn, Algemene Begraafplaats,
Den Haag, 12 mei 2023
Foto © Jan Paul HinrichsHet graf van J. van Oudshoorn, Algemene Begraafplaats,
Den Haag, 12 mei 2023. 
Opengeslagen boek en katheder naar een ontwerp van
beeldhouwster M.A. Wolthers-de Blaauw.
Foto © Jan Paul Hinrichs

Het graf van J. van Oudshoorn, Algemene Begraafplaats,
Den Haag, 12 mei 2023
Foto © Jan Paul Hinrichs

Het graf van J. van Oudshoorn, Algemene Begraafplaats,
Den Haag, 12 mei 2023.
Ovaal met kronkelige draden en de woorden 'doolhof
der zinnen' naar een ontwerp van beeldhouwster
M.A. Wolthers-de Blaauw.
Foto © Jan Paul Hinrichs


Het graf van J. van Oudshoorn, Algemene Begraafplaats,
Den Haag, 12 mei 2023
Foto © Jan Paul Hinrichs


Het graf van J. van Oudshoorn, Algemene Begraafplaats,
Den Haag, 12 mei 2023
Foto © Jan Paul Hinrichs