zondag 21 april 2019

C.O. Jellema: Brieven aan Theo van Woerkom (Recensie)

C.O. JELLEMA OVER VRIENDSCHAP
 
Een meesterlijk gedicht van C.O. Jellema (1936-2003) is  ‘Laatste avond in Pasop’ (1979). De naam verwijst naar een straatnaam in het dorp Midwolde. Het gedicht beschrijft de weemoedige sfeer van een laatste avondmaal met vrienden voor hun verhuizing: ‘Wie gaat verhuizen heeft zijn huis, / nog voor hij gaat, al hier en daar verlaten […] / We waren als meubels nog bijeen, / en op de door gewoonte aangewezen plaatsen. / Ook in wat we bespraken vielen gaten / als in te vaak gewassen keukendoeken.’ Aanleiding was de verhuizing van neuroloog Theo van Woerkom en zijn vrouw uit het Groningse naar Den Haag. Het boekje Er leeft een droom in je bundelt brieven van Jellema aan Van Woerkom en lijkt één lang commentaar op dit gedicht en de ervaring van vriendschap: ‘Vriendschap is voor mij een onzichtbare ruimte van zelfervaring, die er ook is als ik alleen in mijn kamer ben.’ Bezorger Gerben Wynia voegt in zijn nawoord dagboeknotities toe die heel wat minder beschouwelijk zijn en ons Jellema laten zien in de grilligheid van zijn seksuele fantasiewereld rond Theo van Woerkom. Sommige passages gaan behoorlijk ver, terwijl in Jellema’s tobberige en getemperde briefstijl de erotiek juist ontbreekt. Dit boekje heeft met vriendschap een duidelijk thema, waarbij eerdere brievenedities van Jellema, zoals die rond Jan Siebelink en Paul Beers (zie De Parelduiker 2016/5, 2017/2-3), minder samenhangend overkomen. Uiteindelijk verwaterde het contact, maar toch noemt Van Woerkom in zijn begrafenisrede Cor zijn beste vriend. Dat komt niet over als een sentimentele toegeving aan het moment. Ze betekenden wat voor elkaar, als referentiepunten, ook zonder contact. Jellema schrijft het zo: ‘Maar jij bent er voor mij ook altijd, als je er niet bent. Ik bedoel: als ik zo’n stuk schrijf, denk ik regelmatig: wat zou Theo ervan vinden.’ Vriendschap draait hier om iets dat in essentie onuitgesproken blijft, ondanks alle wederzijds beleden oprechtheid. Dicht tot de kern komt Jellema soms wel: ‘Jij inspireert me altijd. Omdat er een droom in je leeft. Misschien hebben dromen hun wortels in seksuele frustraties of anderszins. […] De droom is een bron.’

 C.O. Jellema, Er leeft een droom in je. Brieven aan Theo van Woerkom. Nijmegen: Flanor, 2017. 130 pp. € 19,50. (Beijensstraat 30, 6521 EC Nijmegen uitgeverijflanor@gmail.com)
 
| Eerder verschenen in de rubriek 'Schoon & haaks', De Parelduiker 23 (2018), nr. 2, pp. 71-72.