donderdag 5 maart 2020

Gerrold van der Stroom: J.M.N. Kapteyn, Leo Polak en L.E. Schmitt (Recensie)


VERRAAD ROND LEO POLAK

De joodse jurist en vrijdenker Leo Polak (1880-1941) kennen we uit de biografie van zijn jeugd- en boezemvriend en slavist Nicolaas van Wijk (1880-1941). Op het Zwolse gymnasium beconcurreerden ze elkaar in knapheid. Het slot van zijn levensverhaal is niet onbekend: Polak die tijdens de bezetting na zijn schorsing als hoogleraar verontwaardigde brieven aan zijn Groningse faculteit schreef waarin hij zich beklaagde dat hij geen mededelingen meer ontving over examens en promoties. De correspondentie kwam via de collaborerende rector magnificus en SS-Untersturmführer J.M.N. Kapteyn (1870-1949) onder ogen van de Duitsers die Polak arresteerden. Het stak de Duitsers dat Polak het over ‘het onrecht des vijands’ had. Polak belandde in Sachsenhausen, waar hij enkele maanden later overleed. Gerrold van der Stroom (1958) schetst deze geschiedenis met behulp van meer materiaal dan tot dusverre bekend was en voegt er een wonderlijke geschiedenis aan toe. De Duitsers benoemden Ludwig Erich Schmitt (1908-1994) als hoogleraar Germaanse taalkunde in Groningen: als bedankje aan Kapteyn voor zijn pro-Duitse activiteiten. De eigenwijze kamergeleerde en alleszins capabele Schmitt, een goede bekende van Kapteyn, was geen actieve nazi en werkte zijn eigen benoeming tegen, omdat hij op een Duits professoraat aasde. Hij werd in Den Haag door Duitse autoriteiten uitgekafferd en gedroeg zich vervolgens zo ‘roekeloos en riskant’ in Groningen dat zijn paspoort werd ingenomen. Na een verlof in Duitsland kon hij niet meer terug naar Groningen en hij was gauw hoogleraar af. Het is fascinerend te lezen wat voor enorme Duitse bureaucratie achter deze affaire schuilging: ook daar hadden ze nog tijd voor. Inmiddels zijn de dagboeken van Leo Polak, die decennia gesloten waren, beschikbaar. Van der Stroom citeert aantekeningen uit het Huis van Bewaring, waaruit blijkt dat Polak de ernst van zijn eigen situatie niet begreep: ‘Men kan niet bedoeld hebben, mij dit leed aan te doen’. Het resultaat is een fraai drieluik over drie geleerden die ieder op eigen manier oorlog en bezetting verwerkten. Kapteyn week na Dolle Dinsdag uit naar Oostenrijk en werd na terugkeer meteen gearresteerd. Cynicus Schmitt kwam er opvallend mild van af: naar eigen zeggen een paar dagen gevangenis in Berlijn.

Gerrold van der Stroom, J.M.N. Kapteyn, Leo Polak, en Ludwig Erich Schmitt. Dubbelvoudig verraad en overmoed aan de Rijksuniversiteit Groningen tijdens de Duitse bezetting (1940-1942). Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 2018. 82 pp. € 19,50 (info@jnoordegraaf.nl)

| Eerder verschenen in de rubriek 'Schoon & haaks' in De Parelduiker 24 (2019), nr. 2, pp. 73-74.