donderdag 5 maart 2020

Grigor Narekatsi: Het boek der weeklaging (Recensie)


ARMEENSE POËZIE VERTAALD

De Turkse genocide op de Armeniërs maakte honderdduizenden slachtoffers en rekende tegelijk af met de materiële cultuur van het volk met de oudste christelijke staatskerk: talrijke kloosters en kerken werden grondig vernield. Hierbij hoort het klooster Narek aan het meer van Van in Oost-Turkije, bekend van het veer op het treintraject Istanbul-Teheran. In de tiende eeuw verbleef hier Grigor Narekatsi (ca. 945-ca. 1003): de monnik, dichter, mysticus en theoloog die paus Franciscus in 2015, een eeuw nadat zijn klooster was verwoest, tot kerkleraar verhief. Nu is Narekatsi’s hoofdwerk Het boek der weeklaging, waarin een gelovige in tranen tot God bidt,  deels in het Nederlands vertaald door armenoloog Theo Maarten van Lint (1957) uit Oxford. We kennen hem als vertaler van een gezocht bundeltje Russische gedichten van Arseni Tarkovski  in de Cahiers van De Lantaarn (nr. 32, 1984) en door Armeens getoonzette bijdragen in de Het Oog in ’t Zeil-stedenboeken over Sint-Petersburg (1997) en Istanbul (2001). Dit is een onalledaagse en anachronistische uitgave van een Armeens dichter in vertaling: aanbevolen voor liefhebbers van poëzie van mystici als Hildegard van Bingen en Johannes van het Kruis. Dan blijkt dat teksten, stammend van een barre, buiten-Europees aandoende hoogvlakte, ook binnen onze oude christelijke poëziecultuur kunnen worden bekeken. Tenslotte is dit het gebied van de Bijbelse rivieren Tigris en Eufraat en de berg Ararat: ‘de fouten die mij aankleven zijn groter dan / de opeengehoopte wateren van de zondvloed [….] / en overstijgen de toppen van de bergen. / Toch, laat de wind van welwillendheid waaien, zoals in de tijd van Noach’.

Grigor Narekatsi, Het boek der weeklaging. Vert. Theo Maarten van Lint. Jerevan: Tigran Mets / Amsterdam: Stichting St. Grigor Narekatsi, 2018. 103 pp. 500 ex.  € 10 (info@narekatsi.nl)

| Eerder gepubliceerd in de rubriek 'Schoon & haaks', De Parelduiker 24 (2019), nr. 2, pp. 74-75.