zaterdag 29 september 2018

Schoon & haaks [afl. 21]

SCHOON& HAAKS [AFL. 21]]

 
In De Parelduiker staat vanaf nummer 2 van de jaargang 2014 de  rubriek ‘Schoon & haaks’ waarin ik publicaties van privédrukkers en marginale uitgevers bespreek. In de eenentwintigste aflevering (2018, nr. 4) staan recensies van de volgende boeken:

  • Corrado Hoorweg, In de schaduw van Pan Saturnius. Het verhaal van een Duits-Nederlandse vriendschap uit de jaren 1944-1986. Baarn: Prominent, 2018.
  • Bettina Furnée & Ian Horton, Hard Werken: One for All. Graphic Art & Design 1979-1994. Amsterdam: Valiz, 2018.
  • Emile Erens, Korte verhalen. Landgraaf: Os Moddersproak, 2018.
  • José Erens, Palet & pennestreek. Landgraaf: Os Moddersproak, 2018. 55 p
  • Mensje van Keulen, Meneer Harry. Met tekeningen van Joost Veerkamp. ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2018.
  • August Hans Den Boef, Starings Koppige Boer. Navorsing naar een verhaal in poëzie. Lochem: Het Huis met de Drie Gedichten, 2018.

 
| Zie verder: Jan Paul Hinrichs, ‘Schoon & haaks’, De Parelduiker 23 (2018), nr. 4, pp. 71-75.