dinsdag 11 september 2018

Tristan Corbière: De wrange liefdes (Recensie)

TRISTAN CORBIÈRE VERTAALD
 
De Franse dichter Tristan Corbière (1845-1875) is in Nederland vooral bekend door de man die hem introduceerde: J.J. Slauerhoff. Deze vertaalde vijf gedichten van Corbière, schreef vijf gedichten over hem, bezocht zijn geboorteplaats Morlaix in Bretagne (‘’t Is hier wel wat ontwijd door vreemdelingen maar toch vol bekoring’) en recenseerde zijn biografie. In een brief aan Roel Houwink uit 1922 noemt hij Corbière zelfs ‘mijn broederziel […], wiens incarnatie ik misschien ben’. Het is nogal bizar dat de naam Slauerhoff ontbreekt in De wrange liefdes, de eerste ruime keuze uit de poëzie van Corbière die verschijnt in ons land, waar volgens vertaler Martin de Koning ‘vrijwel niemand van hem gehoord’ heeft. In zijn inleiding noemt hij Kloos, Achterberg en Lucebert, die niets met Corbière te maken hebben.  Van Ostayen en Du Perron waren te citeren: die schreven over Slauerhoffs Corbière-fascinatie. De vijf verzen die Slauerhoff bewerkte, staan niet in de bundel, ondanks de claim dat hier ‘vrijwel zijn hele verzamelde werk’ is vertaald. Deze uitgave laat zien hoe een dichter, belangrijkste Nederlandse interpretator en nieuwe vertaler elkaar raadselachtig zijn misgelopen. Verder heeft De Koning als gedreven vertaler een bijzondere prestatie geleverd die juist lof verdient. Zijn tweetalige bundel, verschenen bij de drukkerij van een familielid, is uitvoerig becommentarieerd. De Koning ‘wilde zo nauwkeurig mogelijk vorm en inhoud vertalen of – in noodgevallen – hertalen’, al verklaart hij moeite te hebben met Corbières metrum ‘dat soms eigenzinnig “kreupel” is’. Het resultaat is een aanstekelijke collectie rauwe, cynische, parlando-achtige verzen vol zelfspot, jargon en zeemansromantiek, waar Slauerhoff niet voor niets door gegrepen was: ‘Zichzelf een vreemde tot op ’t bot; / Had lol, verveelde zich kapot; / De slapeloosheid was zijn lot. / Toerist op volle zee, - dreef rond, / Een wrak dat nooit een haven vond…’ (‘Grafschrift’).

Tristan Corbière, De wrange liefdes. Vert. Martin de Koning. Ridderkerk: De Koning repro, 2017. 270 pp. € 19,95 (Keurmeesterstraat 31, 2984 BA Ridderkerk info@dekoningrepro.nl)

| Eerder verschenen in de rubriek 'Schoon & haaks', in De Parelduiker 22 (2017), nr. 4, pp. 71-72.